Om

Nye Ansatte AS har Search-prosesser og rekruttering som et hovedområde
Vi tilbyr også rådgivning i forbindelse med organisasjonsutvikling, endringsprosesser og outplacement.

Vi skreddersyr løsninger for den enkelte bedrift og den enkelte ansatte.

Vår hovedfokus er SMB-markedet i Norge, men samarbeider også med selskaper i de nordiske landene.
Nye Ansatte AS gir 10 % av sin tid til ikke inntektsbringende arbeid for kandidater og andre i endringssituasjoner.

_2

Lars Hagen har mer enn 30 års erfaring fra Norsk Næringsliv. Han er utdannet økonom og har arbeidet
gjennom det meste av sin karriere i IT-Bransjen. Tidligere erfaring med omstrukturering, nedbemanning og ledelse

gir en bred erfaringsbakgrunn. Han har også arbeidet tidligere med search og rekrutteringsoppdrag, samt rådgivning i Orion Search International.

Han er sertifisert i Master Person Analyse.

Lars Hagen har erfaring fra styrearbeid fra ulike bedrifter og bransjer.

Nære samarbeidspartnere: 

 

 

 

 

_3

Kristin Skjold-Larsen er rådgiver i Ambire AS. Kristin har en MBA i internasjonal markedsføring og har også studert

flere andre fag, bl.a. psykologi og teologi. Hun har lang erfaring fra salg og markedsføring av merkevarer og tjenester,

samt fra undervisning og rådgivning i tillegg til styreverv fra ulike bedrifter og bransjer. Kristin er sertifisert av Det

Norske Veritas som bruker av arbeidspsykologiske tester.

 

 

 

 

Øystein Aarrestad har teknisk bakgrunn (maskiningeniør) fra Høgskolen i Agder og har diplomøkonomutdanning fra Handelshøyskolen BI.Øystein har bred erfaring fra salg, salgsledelse og ledelse av konsulentvirksomhet, bl.a. som regionsdirektør i Telenor Bedrift.

Han har vært administrerende direktør for ulike produksjonsbedrifter, samt styreleder for selskaper og organisasjoner innen nærings- og forretningsutvikling, både lokalt

i Telemark og på landsbasis. Han har oppdrag innenfor lederrekruttering: Toppledere/ledere innenfor kommunal sektor, bank, offentlig eide og private virksomheter.
Videre oppdrag innenfor forretnings- og organisasjonsutvikling, restrukturering og også avvikling av selskaper, gjerne i kombinasjon med interimsledelse.
Han arbeider også med ledelsessystemer for kvalitet og modeller for forretningsutvikling.
Øystein er DNV-GL sertifisert rekrutterer, og er sertifisert testbruker av Aon’s Assessment Solutions (tidligere cut-e) sine tester, administrator av rekrutteringssystemet WebCruiter og andre verktøy innenfor hans tjenesteområder.
Kontaktinformasjon:

oaa@crgroup.no / (+47) 908 33 304

 

 

Egil Norman Olsen er ingeniørutdannet (elektronikk) fra Ingeniørhøyskolen i Trondheim med tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon.
Egil har bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer.
Han har inngående kunnskap om markedssegmentet oljerelatert industri og shipping.
Egil har vært avdelingsingeniør i Statoil og har siden 1986 hatt flere stillinger i ledelsen i HERNIS Scan Systems AS under oppbygging av selskapet. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør. HERNIS har mer enn 180 ansatte med datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore.
Hovedarbeidsområder er rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, rekruttering og utvelgelse, samt generell ledelsesrådgivning. Han har flere styreverv.
Kontaktinformasjon:
eno@crgroup.no / (+47) 900 20 902.

 

Nordisk samarbeid.

Vi har et samarbeid med våre Nordiske partnere for å kunne ha lokalkunnskap om markedene i våre naboland.

Tjenester

Våre tjenester omfatter tre hovedområder:

  • Rekruttering
  • Search-prosesser
  • Rådgivning/konsulentvirksomhet

Rekruttering

Gjennom annonser på digitale og  andre media, samt database søk og nettverksarbeid søker vi å løse

rekrutteringsbehovene raskt og til en fornuftig pris.

Det legges vekt på å analysere bedriftskultur og gruppesammensetning nøye før kandidater velges ut.

Stillinger finnes på alle nivåer i bedrifter.

Vi dokumenterer hovedelementene i disse prosessene.

 

Search-oppdrag

Åpne eller lukkede ansettelsesprosesser med grundig behovsanalyse, utfordringer som ligger

til stillingen og arbeidsmiljøet kandidaten skal operere i.

Kandidater finnes ved nettverksarbeid.

Alle ledd i prosessen dokumenteres grundig og gjennomgås med oppdragsgiver.

 

Konsulentvirksomhet

  • Strategisk rådgivning – Rådgivning forbundet med bedriftsutvikling av SMB-bedrifter fra oppstart til moden bedrift.
  • Karriererådgivning – Kandidattilpasset rådgivning ifm karrierevalg.
  • Outplacement og omorganisering – Tilpassede løsninger for bedrifter som ser seg nødt til å nedbemanne.

Kontakt

Vi har hyggelige lokaler på Briskeby i  Josefines Gate. Du kan komme frem med buss 21, og trikker går i Bogstadveien 150 meter fra kontoret. T-Bane går på Majorstuen stasjon ca 400 meter fra kontoret.  

Kontakt:

Lars Hagen

Epost:      Lars.Hagen@nyeansatte.no
Telefon:   90 999 000
Linkedin: Lars Hagen

 

Postadresse:
Josefines Gate 37
0351 Oslo

 

Org. nr. 990 650 152 MVA