Nettside Plastretur AS

Plastretur AS ble etablert i 1995 og har i 25 år tatt ansvar for å samle inn og gjenvinne norsk plastemballasje. Plastretur er ett av fem returselskap som eier Grønt Punkt Norge AS som frem til nå hatt ansvaret for den daglige driften av Plastretur. Eierne i Plastretur er Dagligvarehandelens Miljøforum AS, NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes Forening og Norsk Industri.

 

Administrerende direktør

Grønt Punkt Norge AS og tilknyttede returselskaper har tatt ansvar for effektiv og forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge i 25 år. Det grønne skiftet og den sirkulære økonomien stiller økte krav til miljøprestasjoner i alle bransjer. Innsamling og gjenvinning av plastemballasje er et komplekst område som krever ekstra fokus. Plastretur har derfor besluttet å opprette en egen driftsorganisasjon med mål om å nå eller overgå myndighetspålagte krav.

Samarbeidet med Grønt Punkt Norge AS vil fortsatt være tett og dagens synergier skal opprettholdes og styrkes, men Plastretur vil heretter operere selvstendig i større grad med økte ressurser og med egen ledelse. Relevant personell fra Grønt Punkt Norge AS vil overføres til Plastretur. Selskapene vil være samlokalisert på Karenslyst (Skøyen) i Oslo.

Plastretur utreder muligheten for et nytt finsorteringsanlegg for plast i Norge. Dette arbeidet er tenkt videreført under ny ledelse. Regjeringsplattformen uttrykker et ønske om at en større andel av plastgjenvinningen skal foregå i Norge. En fremtidig organisasjon vil dermed både ivareta næringslivets lovpålagte produsentansvar, være et kompetanse-senter for plastens returordninger og regler, og arbeide for å utvikle nasjonal kapasitet for sortering av plastemballasje.

I en mindre organisasjon er samarbeid viktig, særlig når oppgaven er stor og av samfunnsmessig betydning. Det er en forutsetning at vi jobber i team og er villige til å brette opp ermene for å løse felles oppgaver som ikke nødvendigvis faller innenfor eget fagområde.

Eierne er samstemte om selskapets mål i en samfunnsmessig betydning. Den nye lederen vil derfor ha sterke bransjeaktører i ryggen i sitt arbeide med å levere resultater. Plastretur er en trygg, langsiktig og samfunnsnyttig aktør og vi forutsetter at dette sammenfaller med verdiene til vår nye leder.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 

 • Daglig ledelse av virksomheten, herunder budsjett- og planprosesser
 • Ansvarlig for videre prosjektering av et nasjonalt plastsorteringsanlegg
 • Utvikle egnede forretningsmodeller som sørger for måloppnåelse for utsortering og gjenvinning av plast i Norge
 • Rapportere til styret og presentere strategiske utfordringer og prosjekter fortløpende
 • Utvikle og styrke selskapets kunnskapsgrunnlag om plastens returordninger og kommunisere dette til markedet
 • Videreutvikle et tett og nært samarbeid med Grønt Punkt Norge AS

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere økonomisk eller teknisk utdanning, kan erstattes med relevant erfaring
 • Forståelse og innsikt i sirkulær økonomi eller gjenvinningsbransjen er en fordel
 • Ledererfaring, fra organisasjoner og/eller privat virksomhet
 • Utadvendt og flink til å kommunisere i forsamlinger
 • Sterke forhandlingsevner og god forretningsforståelse
 • Politisk forståelse og interesse er fordelaktig
 • Utstrakt relasjonsrekkevidde – offentlig/kommunal/privat
 • Initiativrik og motiverende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk og norsk

Dette kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet fagmiljø
 • Du vil bidra i å forme returordninger for plast i Norge
 • Plastretur er en vesentlig aktør i det grønne skiftet
 • En utfordrende og selvstendig rolle
 • En spennende stilling med stort potensiale for personlig utvikling
 • Et godt kollegialt miljø og gode rammebetingelser for å lykkes.

Stillingen rapporterer til styret. Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon. Arbeidsspråk er norsk, arbeidsrelatert reisevirksomhet kan være nødvendig.

Vi ber om at søknad og CV lastes opp via Finn.no. For utfyllende informasjon kontakt fungerende styreleder Jens Olav Flekke på +47 404 60 330, eller vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf +47 90 999 000.

Innsendt informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt og håndteres iht gjeldende regler.