• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen fiber, ny fornybar energi og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca 280 ansatte og hadde i 2021 en årlig omsetning på ca 2,5 milliarder kroner.

Konsernets overordnede strategi er «Vekst og utvikling gjennom partnerskap» og konsernet har et mål om å videreutvikle og etablere ny verdiskapende virksomhet innenfor områder hvor Glitre Energi har konkurransefortrinn. Avdelingen Forretningsutvikling & Innovasjon er en sentral bidragsyter for å levere på denne strategien gjennom evaluering og videreutvikling av nye forretningsmuligheter for konsernet.

Forretningsutvikler

Konsern Forretningsutvikling & Innovasjon

For å møte fremtidens økende behov for grønn energi, kreves både en større bredde i tilgangen til fornybar energi, men også en bedre utnyttelse av kraftnettet og et mer fleksibelt forbruksmønster. Konsern Forretningsutvikling & Innovasjon er i gang med å initiere og utvikle prosjekter innenfor ny energiproduksjon og grønne verdikjeder, herunder områder som sol, hydrogen, batteriløsninger, forbruker fleksibilitet, energieffektivisering mv.

 

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Identifisere og etablere nye prosjekter og satsingsområder for Glitre Energi. Dette kan være prosjekter identifisert gjennom interne prosesser, gjennom samarbeid med nye eller eksisterende forretningspartnere, innenfor nye områder som hydrogen, batteri, forbrukerfleksibilitet mv.
 • Utarbeide markeds-, industri- og aktøranalyse til bruk i strategiprosesser og som beslutningsunderlag i prosjekter
 • Lede prosjekter i innledende faser
 • Bidra i workshops og forhandlinger
 • Delta på relevante fora, messer o.l.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Utdannelse på masternivå eller bachelornivå kombinert med relevant erfaring
 • Analytisk evne og strukturert arbeidsform med god forretningsforståelse og gjennomføringsevne
 • Særskilt kompetansenivå og interesse innen energitekniske fagområder vil vektlegges
 • Engasjert og initiativrik, som trives med å få selvstendig ansvar
 • Gode kommunikasjonsegenskaper engelsk og norsk, skriftlig og muntlig
 • Lagspiller som trives i et lite og dynamisk miljø med varierte arbeidsoppgaver

Medarbeiderløftet i Glitre Energi; hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad. I tillegg tilbyr vi;

 • En utviklings orientert rolle i et fremoverlent selskap, hvor du får selvstendig ansvar og mulighet til å påvirke utviklingen og prioriteringene i prosjektene du deltar i
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med svært høy medarbeider tilfredshet
 • Konkurransedyktige betingelser.

Stillingen rapporterer til leder for «Forretningsutvikling & Innovasjon». Arbeidssted i våre sentralt plasserte lokaler i Drammen, med fleksible ordninger etter avtale. Noe arbeidsrelatert reisevirksomhet kan forekomme.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (+47 90 999 000) eller Konsernansvarlig Forretningsutvikling & Innovasjon Guro Knapstad på +47 97107339. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.