• Oslo
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Plastretur - EPS foreningen

Plastretur AS ble etablert i 1995 og har i 25 år tatt ansvar for å samle inn og gjenvinne norsk plastemballasje. Plastretur er ett av fem returselskap som eier Grønt Punkt Norge AS som frem til nå hatt ansvaret for den daglige driften av Plastretur. Plastretur AS vil fra 1. januar re-etableres som egen organisasjon (administrasjon?) med 5 ansatte. Eierne i Plastretur er Dagligvarehandelens Miljøforum AS, NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes Forening og Norsk Industri.

EPS-foreningen består av foretak som produserer og leverer produkter i ekspandert polystyren, EPS, på folkemunne kalt Isopor. De tre viktigste produktområdene er isolasjonsprodukter til bygg og anlegg, emballasje til fisk og andre næringsmidler og formstøpte spesialprodukter.

 

PROSJEKTLEDER

Plast i ulike former kommer til å være en del av den fremtidige sirkulære økonomien, og for å bidra til dette skiftet i plastbransjen søker Plastretur og EPS-foreningen en ny prosjektleder.

EPS-foreningen arbeider for en bedre utnyttelse av EPS (også kjent som isopor) i et klima- og miljøperspektiv. Materialet er en viktig bidragsyter i å sikre mattrygghet og energieffektivisering av bygg.

Plastretur arbeider konkret med innsamling og gjenvinning av norsk plastemballasje, og er dermed en viktig bidragsyter i å lukke sirkelen i plastkretsløpet.

Prosjektlederen må være motivert til å drive frem prosjekter som imøtekommer nye krav og forventninger til både Plastretur og EPS-foreningen. Stillingen er i en mindre organisasjon og samarbeid vil være viktig, særlig når oppgavene er varierte og til tider mange. Det er en forutsetning at man arbeider i team og er villige til å brette opp ermene for å løse felles oppgaver som ikke alltid faller innenfor eget fagområde.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Lede og delta i prosjekter og prosjektoppfølging for Plastretur og EPS-foreningen
 • Ansvarlig for å utvikle EPS-foreningens strategi
 • Ansvarlig for budsjett og rapportering på relevante økonomiske forhold
 • Ansvarlig for å holde digitale plattformer oppdaterte med relevant informasjon, herunder nettside, LinkedIn og månedlige nyhetsbrev
 • Ansvarlig for videreutvikling av handlingsplaner for fagområdene EPS og landbruksplast
 • Rapportere til styret i EPS-foreningen og presentere strategiske utfordringer og prosjekter fortløpende
 • Videreutvikle et tett og nært samarbeid med Grønt Punkt Norge AS

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant utdanning, kan erstattes med relevant erfaring
 • Forståelse og innsikt i sirkulærøkonomi eller gjenvinningsbransjen er en fordel
 • Utadvendt og flink til å kommunisere i forsamlinger
 • Politisk forståelse og interesse er fordelaktig
 • Initiativrik og motiverende
 • Nysgjerrig på nye løsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk og norsk

Dette kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet fagmiljø
 • En utfordrende og selvstendig rolle
 • En spennende stilling med stort potensiale for personlig utvikling
 • Et godt kollegialt miljø og gode rammebetingelser for å lykkes
 • En viktig rolle i fremtidens sirkulære økonomi

Arbeidsspråk er norsk, arbeidsrelatert reisevirksomhet kan være nødvendig. Vi oppfordrer kvinner til å søke. Arbeidsted er Skøyen. Stillingen vil være fleksibel med et delt oppgavesett for EPS foreningen og Plastretur.

Vi ber om at søknad og CV lastes opp via Finn.no. For utfyllende informasjon kontakt vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf +47 90 999 000. All informasjon blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler