• Lysaker
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Marlink AS

Marlink is the pioneer of business-critical communication solutions for customers operating in remote environments. Marlink, Telemar and other sister-companies has created a Group dedicated to providing the maritime industry with an integrated offering of broadband communications, digital solutions, bridge electronics, and on-board and remote maintenance.

Combining the power of these long-term expert organizations, the Marlink Group is recognized as one of the leading ICT and operational technology specialists serving customers in the Shipping, Offshore, Cruise & Ferry, Yachting and Fishing markets.
The group generated US $567 Million in revenues in 2021 with more than 1400 employees worldwide serving at least 1 in 3 vessels operating globally.

 

Quality and ESG Coordinator

 

Stillingen vil ha ansvaret for retningslinjer og oppfølging av Kvalitet og Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG). Du vil arbeide i et globalt selskap med fokus på Norge og arbeide tett med lederen for området. Oppgavene omfatter å utarbeide retningslinjer, drive opplæring i disse og sørge for etterlevelse av dem. Marlink har kommet langt i dette arbeidet og har organisert det i Marlink Group Management Systems, men kontinuerlig forbedring og tilpasning til nye regler er viktig.

Stillingens fokus vil være å støtte og overvåke gjennomføringen av arbeidet og fremskaffe data som er påkrevd innenfor området.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Vedlikeholde og forbedre Marlink’s regelverk og rutinesett innenfor kvalitets- og ESG området
 • Arbeide med avdelingene for å veilede og følge opp at regelverk håndheves på en fleksibel måte
 • Rapportere relevant informasjon iht myndighetskrav og vedlikeholde informasjon i Marlink sine systemer
 • Utvikle rapporter med fokus på bærekraft og nye regelverk
 • Overvåke og bidra til forbedring i selskaps gjennomføring innenfor områdene
 • Gjennomføre kvalitetsrevisjoner
 • Vedlikeholde rutiner og regelverk for HMS i Norge

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant utdannelse innenfor bærekraft, helse, miljø og sikkerhet (HSEQ, ESG)
 • Erfaring fra eller kompetanse på norske regelverk er en fordel
 • Kjennskap til ISO9001, 14001 og 27001 er også en fordel
 • Erfaring fra å gjennomføre revisjoner er relevant
 • Strukturert og godt organisert arbeidsform
 • Like å støtte, veilede og finne praktisk løsninger
 • Nøyaktighet og vilje til å iverksette nye regelverk og rutiner
 • Proaktiv og nysgjerrig på å lære mer om nye trender
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig er nødvendig

Vi kan tilby:

 • Meget konkurransedyktige betingelser og pensjonsløsning
 • En fleksibel og utviklende stilling i et globalt selskap
 • Utviklende karrieremuligheter
 • Et meget stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Nærhet til mange offentlige kommunikasjonstilbud, tog, buss og ferge
 • Ekstern og intern opplæring
 • Et hurtigvoksende selskap på den internasjonale maritime arena

Vårt konsernspråk er engelsk, men vi snakker mest norsk lokalt på hovedkontoret på Lysaker Torg. Stillingen rapporterer til Head of Quality and ESG.

Vår tilnærming til Corporate Social Responsibility er en del av Marlink DNA for å utvikle virksomheten vår og folk opererer ansvarlig. Marlink har innlemmet og respekterer de ti prinsippene i FNs Global Compact i våre strategier for å etablere en kultur med integritet, verdi, tillit og innovasjon.

 

Marlink Group er en transnasjonal organisasjon og anser kulturelt mangfold som en av sine største styrker. I tillegg støtter vi mangfold i rase, kjønn, religion, nasjonal opprinnelse, politisk oppfatning, seksuell legning, sosial opprinnelse, alder og fysisk eller mental karakter.

 

For mer informasjon om stillingen og Marlink som selskap, kontakt vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på (+47 90 999 000).

Alle søknader og informasjon som oversendes ifm. denne rekrutteringsprosessen vil bli behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler. Vi ønsker at innsendt informasjon er på engelsk. Intervjuer vil bli gjennomført på norsk og engelsk.