Tjenester

Våre tjenester omfatter tre hovedområder:

  • Rekruttering
  • Search-prosesser
  • Rådgivning/konsulentvirksomhet

Rekruttering

Gjennom annonser på digitale og  andre media, samt database søk og nettverksarbeid søker vi å løse

rekrutteringsbehovene raskt og til en fornuftig pris.

Det legges vekt på å analysere bedriftskultur og gruppesammensetning nøye før kandidater velges ut.

Stillinger finnes på alle nivåer i bedrifter.

Vi dokumenterer hovedelementene i disse prosessene.

 

Search-oppdrag

Åpne eller lukkede ansettelsesprosesser med grundig behovsanalyse, utfordringer som ligger

til stillingen og arbeidsmiljøet kandidaten skal operere i.

Kandidater finnes ved nettverksarbeid.

Alle ledd i prosessen dokumenteres grundig og gjennomgås med oppdragsgiver.

 

Konsulentvirksomhet

  • Strategisk rådgivning – Rådgivning forbundet med bedriftsutvikling av SMB-bedrifter fra oppstart til moden bedrift.
  • Karriererådgivning – Kandidattilpasset rådgivning ifm karrierevalg.
  • Outplacement og omorganisering – Tilpassede løsninger for bedrifter som ser seg nødt til å nedbemanne.