Nettside Kraftfylka

Kraftfylka er en interesseforening for syv fylkeskommuner som har felles interesser i energipolitiske spørsmål. Kraftfylka fremmer og ivaretar medlemmenes interesser innen kraftspørsmål og sikrer at en størst mulig del av verdiskapningen blir værende igjen i de områdene der kraftproduksjonen skjer.

Daglig leder

Kraftfylka søker etter en ny daglig leder som kan ivareta den daglige driften av organisasjonen og lose fylkeskommunene gjennom det energipolitiske landskapet, som kanskje aldri har vært så aktuelt som nå. Daglig leder skal blant annet være tett på flere energipolitiske saker, følge opp offentlige utredninger, høringer og prosesser, stå for saksutredning og anbefalinger i energisaker, produsere innspill og drive påvirkningsarbeid mot fagmyndigheter, departement og politiske organ.

Fylkeskommunen har en viktig samfunnsutviklerrolle og spørsmålet om klima, miljø, fornybar energi, energitilgang, planlegging og hvordan man ønsker en bærekraftig næringsutvikling basert på fornybar energi vil bli viktige tema framover.

Vi ser etter deg som har god kjennskap til energipolitikk og en forståelse for det politiske håndverket. Kraftfylka fremmer de regionale interessene, og løfter opp regionale fortrinn innen energiproduksjon, som kan bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser over hele landet. Det er derfor en fordel om du kan noe om kommunesektoren, og en forståelse for det regionale og lokale demokratiet. Våre medlemmer har også inntekter fra kraftproduksjon, og disse ordningene ønsker vi å beholde og videreutvikle til fordeling av kraftressurser til alle kommunene i regionen. Det er derfor en fordel om du har noe kjennskap til eller for interesse til skattesystemet og økonomiske ordninger.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Ha som mål at alle fylkeskommunene blir medlemmer i Kraftfylka
 • Følge utviklingen i aktuelle energipolitiske saker
 • Skrive innspill til utredninger, høringer, rapporter og politiske behandlinger av aktuelle saker
 • Følge utviklingen av medlemmenes inntekter fra kraftproduksjon
 • Informere medlemmer om den energipolitiske utviklingen, gjennom direkte kontakt, oppdaterte nettsider, medlemsbesøk og fagseminarer/-webinarer
 • Drive påvirkningsarbeid opp mot Stortinget og myndigheter
 • Vedlikeholde samarbeidet med andre organisasjoner

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen samfunnsfag, jus eller økonomi eller relevant arbeidserfaring innen energifeltet
 • God forståelse for og gjerne erfaring fra politiske prosesser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men liker å arbeide selvstendig
 • God til å identifisere utfordringer og finne løsninger underveis
 • Høy arbeidskapasitet og god omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å bidra til grønn omstilling og næringsutvikling over hele landet
 • En spennende arbeidshverdag med stor grad av selvstendighet
 • Mulighet for å jobbe med et stort nettverk av politikere og faglige ressurser
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode personlige utviklingsmuligheter

Stillingen rapporterer til styret, ved styreleder. Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon. Arbeidsspråket er norsk, arbeidsrelatert reisevirksomhet er nødvendig.

Kraftfylka er samlokalisert med Samfunnsbedriftene. Sistnevnte bidrar med back-office funksjoner, nettverksaktiviteter og et godt fagmiljø.

Vi ber om at søknad og CV lastes opp via Finn.no. For utfyllende informasjon kontakt Styreleder Aud Hove på +47 41559413 eller vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf +47 90 999 000.

Innsendt informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt og håndteres iht gjeldende regler.