• Bergen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Akademiet Bergen Vgs

 

Akademiet Bergen er en del av Norges største private videregående skolegruppering med over 10.000 elever. Akademiet består tre grunnskoler, 13 videregående skoler, 11 privatistskoler, Norges største offentlig godkjente nettskole og utvekslingsorganisasjonen Akademiet Utveksling. Med mer enn 500 medarbeidere over hele landet, er våre lærere, administrasjon og rektorer en del av et betydelig kollegialt fagnettverk. 

 

Akademiet Bergen er en privat videregående skole i vekst. Vi er ca. 100 elever og har flyttet inn i nye lokaler i Bergen sentrum hvor vi ønsker å vokse. Vi tilbyr påbygging til generell studiekompetanse og studiespesialisering med realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi – i tillegg kan elevene også velge spennende fokusområder. 

 

Vår visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge. Visjonen er enkel, men ambisiøs. Dette vil vi oppnå dette ved å være en skole med fokus på læring, samt et godt og inkluderende skolemiljø. Våre verdier er basert på et positivt elevsyn, stadig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag, elever og didaktiske metoder. Vi er opptatt av å ivareta en læringskultur der vi bryr oss om hverandre og gjør hverandre bedre. 

 

Vårt slagord er” for deg som vil litt mer” – og det gjelder for oss alle; lærere, elever og ledelse. Vi har sterk tro på at skolegangen er en dannelsesprosess med mange dimensjoner, der elevens evne til å bygge trygge og varige relasjoner i et fagmiljø er en viktig forberedelse til livet etter videregående skole.

 

Rektor – Bergen

 

Vår skole i Bergen er i en utviklende fase og vi arbeider for å bli litt større hvert år. Vi søker deg som er en engasjert og dyktig leder eller lærer og som vil noe mer enn der du er i dag. Du kan gjerne ha leder erfaring fra skole sektoren, men du kan også være motivert for å utvikle deg til leder/rektor.

 

Vi brenner for å skape fremtidens skole. Du drives av gleden i å se medarbeidere og elever lære og utvikle seg. Vi ønsker oss en menneske orientert person som skaper relasjoner og godt samspill, og som har kompetanse på læring og læringsprosesser.

 

Akademiet Bergen er en liten skole hvor de ansatte strekker seg langt for at den enkelte elev skal lykkes. På skolen jobber vi kontinuerlig med utviklingsarbeid for å være den beste skolen for våre elever. Skolen vår har åpne løsninger, der de ansatte involveres i elevenes skolehverdag. Vi er lagspillere og hjelper hverandre i mange situasjoner. Vi har også fokus på å få til et tettere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

 

Vi fremmer flerfaglighet og fagovergripende kompetanse. Timeplanen er utformet slik at elevene får tid til dybdelæring. Vi fokuserer på en selvregulerende og selvstyrt læringskultur for våre elever.

 

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av skolen både i forhold til administrasjon og faglig innhold, herunder:
  • Ansvarlig for skolens budsjett
  • Ansvarlig for nyansettelser og oppfølging av ansatte
 • Sørge for at skolen når sine målsettinger økonomisk og faglig
 • Overordnet faglig og pedagogisk ansvar
 • Bidra aktivt i Akademiets felles utviklingsprosjekter, ledermøter og andre felles fora
 • Strategiarbeid vedrørende skolens utvikling, markedsføring og forretningsmessige disposisjoner
 • Undervisning og veiledning av elever
 • Øke skolens omdømme og attraktivitet målt gjennom søkertall, gjennomføring og gjennomsnittskarakter på søkere til skolen.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant utdannelse og erfaring
 • Positivt menneskesyn og løsningsorientert holdning er nødvendig
 • Du gir elevene en arena for utforskning og refleksjon
 • Du er en positiv relasjonsbygger og får ut potensialet i elever og ansatte
 • Vant til å presentere og formidle
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, skriftlig og muntlig
 • Digital forståelse og interesse

 

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkningskraft og mulighet til å lede utviklingen av skolen
 • Store muligheter til å påvirke og utvikle Akademiets skolekonsept
 • Engasjerte og faglig dyktige ansatte
 • Støtte fra et styre med lang erfaring fra skoledrift
 • Arbeidssted i umiddelbar nærhet til buss/t-bane
 • Konkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsbetingelser
 • Spennende utviklingsmuligheter pedagogisk og forretningsmessig

 

Arbeidssted er på Akademiet Bergen. Arbeidsspråket er norsk. Gyldig politiattest må ifølge Friskoleloven fremlegges ved ansettelse.