• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi

Vi gjør fremtiden helt elektrisk

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca. 250 ansatte og har en omsetning på om lag 1,9 milliarder kroner.

Vi holder til i Energibygget sentralt i Drammen. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no

Glitre Energi produserer 100 % fornybar og miljøvennlig vannkraft på våre elvekraftverk.
Glitre Energi eier og drifter elvekraftverk sentralt beliggende på Østlandet. Kraftverkene våre ligger i Numedalsvassdraget og Drammensvassdraget som har store vannføringer. Vi har egne operatører som sørger for sikker drift og vedlikehold av kraftverkene. Vi magasinerer vann primært gjennom reguleringsforeningene.  Vi har driftsansvaret for 20 kraftverk.

Produksjonen av vannkraft i Glitre Energis kraftverk er på ca 2,9 TWh – dette er alene nok ren og fornybar energi til å dekke nesten 50 prosent av energibehovet til norske privatbiler om alle gikk på strøm.

Produksjonsvirksomheten søker

 

Kraftverkssjef

Stillingen som kraftverksjef i Glitre Energi innebærer overordnet ansvar for drift og vedlikehold av våre anlegg. Vi har svært langsiktige mål og omfattende planer for rehabilitering av store deler av vår kraftverksportefølje. Kraftverkssjefen vil ha operative lederoppgaver, være en del av ledergruppen i selskapet, samt delta i styrer der Glitre Energi har eierinteresser

Kraftverkssjefen vil arbeide i et sterkt energiteknisk miljø med lange tradisjoner og svært erfarne bransjefolk. Organisasjonen er stabil, langsiktig i sine beslutninger og medarbeiderne er stolte av arbeidet sitt. Stillingen er utfordrende og vil være delaktig i utformingen av konsernets fremtid og kultur. Kraftverkssjefen har det overordnede ansvaret for om lag 35 medarbeidere fordelt på fire seksjoner. Det er nødvendig med tilstedeværelse også ute på våre anlegg.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Lede Glitre Energis kraftverksdrift med tilhørende seksjoner
  • Totalt ansvar for personell, budsjetter, samt overordnet HMSK ansvar innen drift og vedlikehold
  • Ivareta beredskap med tilhørende planer
  • Langsiktig fokus på vedlikehold, rehabilitering og potensiale for utbygging
 • Sikre overholdelse av lover, regler og instrukser i anleggsdriften
 • Representere Glitre Energi i eksterne styrer, foreninger og organisasjoner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima med arbeidstagerorganisasjonene
 • Delta i ledermøter og rapportere status og fremdrift i pågående prosjekter
 • Fremme Glitre Energis verdier og kultur, internt og eksternt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant bransjeerfaring er nødvendig, alternativt fra relevant prosessorientert industri
 • Ledererfaring
 • Opptatt av mennesker, teknologi, trender i energisektoren og digital forbedring
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform med god gjennomføringsevne
 • Erfaring og engasjement til å kunne være en aktiv pådriver for vår HMS-visjon «Sammen for en trygg og skadefri hverdag!»
 • Erfaring fra strategisk og operativt styrearbeid i norske selskap, er en fordel

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i en sentral lederstilling
 • En viktig stilling for den videre utviklingen av Glitre Energi konsernet
 • Strategisk viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik bedrift, sentralt i Drammen
 • Konkurransedyktige betingelser og meget ordnede arbeidsforhold

Stillingen rapporterer til konserndirektør produksjon. Arbeidsted er i våre moderne lokaler sentralt i Drammen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (+47 90 999 000), eller konserndirektør produksjon Erik Andersen på mob 916 62 140. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk.

Alle henvendelser blir behandlet strengt konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.