• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi

Vi gjør fremtiden helt elektrisk

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca. 250 ansatte og har en omsetning på om lag 1,9 milliarder kroner.

Vi holder til i Energibygget sentralt i Drammen. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no

Glitre Energi produserer 100 % fornybar og miljøvennlig vannkraft på våre elvekraftverk.
Glitre Energi eier og drifter elvekraftverk sentralt beliggende på Østlandet. Kraftverkene våre ligger i Numedalsvassdraget og Drammensvassdraget, og mye vann samt små fall kjennetegner våre anlegg. Vi har egne operatører som sørger for sikker drift og vedlikehold av kraftverkene. Vi magasinerer vann kun gjennom reguleringsforeningene.  Vi har driftsansvaret for 20 kraftverk.

Produksjonen av vannkraft i Glitre Energis kraftverk er på ca 2,9 TWh – dette er alene nok ren og fornybar energi til å dekke nesten 50 prosent av energibehovet til norske privatbiler om alle gikk på strøm.

Produksjonsvirksomheten søker

 

Leder Administrasjon og Eiendom

Stillingen innebærer å være Glitre Energi Produksjon (GEP) sin fagressurs på eiendommer, konsesjoner, rettigheter og forpliktelser. Du vil lede administrasjonsavdelingen med 2 ansatte og være ansvarlig for å videreutvikle og implementere effektive administrative systemer og rutiner.

GEPs virksomhet stekker seg mer enn 100 år tilbake i tid og dekker en spennende historie med utbygging av kraftforsyningen i Norge. Etter mange konsolideringer etter innføring av Energiloven i 1991, har i dag selskapet en omfattende portefølje av eiendommer, rettigheter og forpliktelser som danner basisen for virksomheten. Det er mange interessenter knyttet til virksomheten og det er store verdier som skal forvaltes. Som leder for administrasjon og eiendom hos oss må du være oppriktig interessert i å forvalte og videreutvikle våre verdier og i å skape gode relasjoner til grunneiere og andre eksterne interessenter.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Lede selskapets administrasjonsavdeling
 • Ansvarlig for forvaltning av eiendommer, rettigheter og forpliktelser i GEP og selskaper vi administrerer
 • Ansvarlig for leveranser av administrative tjenester til selskaper GEP har avtaler med
 • Ansvarlig for selskapets dokumentadministrasjon og arkiver, inkludert tegningarkivet
 • Være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre systemer innen administrasjon og eiendom gjennomforbedring rutiner bruk av vårt ERP-system og nye verktøy.
 • Oppfølging av konsesjoner
 • Oppfølging av ulike interne interessenter som grunneiere, kommuner og andre offentlige myndigheter
 • Håndtering av styre- og generalforsamlings-saker relatert til GEP’s selskaper
 • Ansvarlig for samhandlingsplattformer for dokumentutveksling
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Ansvar for oppfølging av avtaler og avtaleoversikter
 • Ansvarlig for oppdatering og utvikling av GEPs informasjon på eget intranett og på selskapets hjemmeside

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi, jus og eller jordskiftekandidat
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og drift
 • Noe ledererfaring kan være fordelaktig
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform og stor grad av nøyaktighet
 • God gjennomføringevne og strategisk forståelse

Vi kan tilby:

 • Utfordrende langsiktig fokuserte oppgaver
 • En viktig og spennende stilling i Glitre Energi konsernet med store muligheter for personlig utvikling.
 • En stor portefølje med en betydelig eiendomsmasse
 • Et godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik bedrift, sentralt i Drammen
 • Konkurransedyktige betingelser og meget ordnede arbeidsforhold

Stillingen rapporterer til konserndirektør produksjon. Arbeidssted er i våre moderne lokaler sentralt i Drammen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (+47 90 999 000), eller konserndirektør produksjon Erik Andersen på mob 916 62 140. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk. Alle henvendelser blir behandlet strengt konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.