• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi Strøm AS

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca. 250 ansatte og har en omsetning på om lag 1,9 milliarder kroner.

 

Vi holder til i Energibygget sentralt i Drammen. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no

 

Glitre Energi Strøm søker:

Markedsanalytiker

Glitre Energi Strøm AS har nærmere 55000 kunder på Østlandet. For at vi til enhver tid skal kunne tilby riktige og skreddersydde fremtidsrettede produkter, trenger vi grundig og nøyaktige analyser. Vi har store mengder data som skal struktureres, analyseres og visualiseres. Glitre Energi er opptatt av å følge reglene fastsatt i GDPR og stillingen vil derfor ha ansvaret for at alle analyser er i samsvar med dette. Stillingen inngår i vårt team for marked- og forretningsutvikling. Vi bruker et bransjekjent KIS-system, Power BI, SQL og Excel, samtidig som vi er opptatt å utvikle systemene våre med nye løsninger.

Kandidater som ser sammenhengene mellom det forretningsmessige, teknologiske og det analytiske er noe vi ønsker oss. At du er nøyaktig, strukturert og fokusert er også vesentlig for oss.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for all datainnsamling for å utvikle, produsere og presentere analyser for forretningsmessige formål via dashboards, rapporter, styreunderlag etc.
 • Tolke data, analysere resultatene og jobbe tett opp mot marked og salg
 • Utvikle en forståelse for Glitre Energi Strøm sin forretning og bidra i å utvikle nye løsninger for fremtidige produkter til B2C og B2B markedet
 • Analysere forretningsbehovene, og komme med tiltak for konkrete forbedringer i selskapets markeds-/kundetilbud
 • Jobbe proaktivt med å videreutvikle analysefunksjonen for å sikre effektiv og nyttig læring for derigjennom å foreslå konkrete markedstiltak
 • Dokumentere for å sikre kompetansedeling
 • Gjennomføre ad-hoc analyser, med fokus på rapportutvikling

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdannelse og/eller erfaring i en kombinasjon av fagområdene kommersialisering, IT/digitalisering og statistikk – gjerne på Masternivå
 • Kompetanse og spesifikk kjennskap til Power BI eller lignende forretningsanalyseverktøy
 • Kompetanse i Oracle og SQL, med evne til å gjøre uttrekk fra denne typen databaser
 • Avansert Excel kompetanse – erfaring med å lage makroer
 • Opptatt av teknologi – trender og digitale forbedringer samt evne til å se forretningsmessige muligheter
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk
 • Like å presentere funn/analyser – god presentasjonskompetanse
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert arbeidsform med god gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i en sentral posisjon i utviklingen av fremtidens strømselskap
 • En viktig stilling for den videre utviklingen av Glitre Energi Strøm i samspill med deler av konsernet – bl.a. i våre pågående digitale utviklingsprosjekter
 • En sentral rolle i et konsern med et viktig samfunnsoppdrag basert på den fantastiske miljøvennlige vannkraften
 • Et godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik og nytenkende bedrift
 • Konkurransedyktige betingelser og meget ordnede arbeidsforhold

Stillingen rapporterer til leder forretningsutvikling i Glitre Energi Strøm. I utgangspunktet er arbeidssted i våre moderne lokaler sentralt i Drammen, men dersom den rette søkeren bor i en annen region, har vi også et kontor på Jaren.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (+47 90 999 000), eller leder forretningsutvikling Espen Hagelund på tlf. 99 09 14 59. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk i av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.