• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi

Glitre Energi er et vertikalt integrert energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg. Selskapet har i tillegg eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har 232 ansatte og har en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no

Glitre Energi AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

Konseptutvikler og prosjektleder

Vil du være med å gjøre morgendagen helt elektrisk? Glitre Energi ønsker å styrke selskapet innen konseptutvikling og prosjektledelse for nye energiløsninger. Stillingen inngår som en sentral del av et nytt tverrfaglig utviklingsmiljø. Utviklings- og innovasjonsmulighetene i energibransjen er mange, og Glitre Energi har ambisjoner om å være helt i front.

Vi søker en visjonær person med kraftkompetanse. Fremtidens kompetansebehov for energibransjen er en god kombinasjon mellom elkraft, IKT og digitalisering. Vi trenger deg som kan løfte blikket og se de større sammenhengene for å utarbeide gode konsepter og løsninger, men som samtidig kan dykke ned i detaljene for å kvalitetssikre arbeidet.

Vår konkurransekraft vil styrkes av personer med gode mellom-menneskelige egenskaper og teknisk innsikt, som evner å bygge gode broer mellom dagens kjernekompetanse og morgendagens teknologi. Du må være operativ og ha sterk indre motivasjon for å drive prosjekter fremover. Du må evne å ta gode strategiske og fremtidsrettede valg med hensyn til bruk av ny teknologi. Samtidig ønsker vi deg som tør utfordre og tenke utenfor boksen med et positivt smittende engasjement. Kjennskap til elementer i fremtidens energiløsninger vil være en fordel. Det være seg batteriteknologi, sol, vind, vann, hydrogen, hardware rundt styresystemer, ladeinfrastruktur og annet. De optimale løsningene for fremtiden blir til gjennom pilotering og eksperimentering. Nysgjerrighet og eventyrlyst kombinert med rett kompetanse og gjennomføringskraft er egenskapene vi er på jakt etter.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver

 

 • Støtte Konsern og utviklingsmiljøet i strategiske valg med hensyn til utvikling og veivalg innenfor nye energiløsninger
 • Lede og bemanne prosjektteam iht dagens og fremtidige behov i Glitre Energi
 • Utvikle nye konsepter og piloter i tråd med kartlagte og forventede fremtidige behov
 • Øke gjennomførings- og leveransetakt mht løpende prosjekter på tvers i konsernet
 • Ansvar for å balansere leveranser av raske piloter og lengre utviklingsløp
 • Være en pådriver for å kapitalisere på kompetanse som bygges opp internt som del av prosjektene og vurdere hvilke posisjoner Glitre Energi kan ta eksternt
 • Bygge nettverk med relevante partnere for Glitre Energi i å bygge nye løsninger
 • Delta i relevant eksterne og interne fora

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdanning
 • Erfaring fra prosjektutvikling og ledelse
 • Erfaring fra energi-relaterte bransjer er fordelaktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til offentlige støtteordninger er en fordel
 • Kreativ og initiativrik
 • God gjennomføringsevne og takle flere oppgaver samtidig

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter i et solid energikonsern
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Topp moderne lokaler sentralt i Drammen
 • Deltagelse på relevante seminarer i inn og utland
 • Faglig sterkt og sosialt hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen rapporterer til CDO / Konsernansvarlig digital forretningsutvikling og innovasjon i Glitre Energi.

Søkere vurderes fortløpende. Siste frist for å søke er fredag 26.april

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Lars Hagen, Nye Ansatte AS på 90 999 000. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. All innsendt informasjon vil bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk.