• Oslo Nord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».


Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

HMSK leder Norge

Vi ser etter en person som kan være en pådriver og fortsette vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innenfor HMS og ytre miljø, samt øvrig kvalitetsarbeid i selskapet. Det pågår et spennende sikkerhetskulturprosjekt i konsernet som du vil drive videre sammen med øvrige ressurspersoner. HMSK-sjef sitter tett på selskapets ledergruppe og har personalansvar.

 Arbeidsoppgaver:

 • Lede og følge opp arbeidet innen HMS og kvalitet i selskapet
 • Lede og være pådriver i HMSK prosjekter i organisasjonen
 • Følge opp og sikre støtte i oppfølgingen av selskapets vedtatte mål og handlingsplaner
 • Følge opp og rapportere på vedtatte KPI’er
 • Lede selskapets HMSK- faggruppe
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Sørge for vedlikehold og utvikling av prosedyrer og arbeidsprosesser, samt forankre disse i organisasjonen
 • Ansvarlig for god og tilstrekkelig opplæring for ansatte innenfor HMSK og kvalitet
 • Samordne selskapets styringssystem med konsernets overordnede prosedyrer
 • Være oppdatert på gjeldende regelverk, samt følge med på endringer og ligge i forkant med tilpasning iht. endringer

Erfaring/Kompetanse:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Solid erfaring med ledelse av HMSK-funksjon fra større virksomheter, gjerne erfaring fra industrien
 • Revisjonskompetanse, samt erfaring med risikostyring og internkontroll
 • Erfaring med drift og utvikling av kvalitetssystem og standarder som ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001, er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egenskaper:

 • Et engasjement for forebyggende arbeid innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
 • Selvstendig, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Stor gjennomføringskraft og kan arbeide målrettet og systematisk
 • Proaktiv, drifts- og løsningsorientert
 • Forretningsorientert som ser verdien av ansvarlig og godt kremmerskap

Vi tilbyr:

 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig HMS- og kvalitetsarbeid
 • Spennende og utfordrende lederoppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø

Stillingen rapporterer til Divisjonsdirektør Norsk Gjenvinning Norge. Arbeidsted er Haraldrudveien 31, Oslo Nord. Arbeidsrelatert reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt og etter gjeldende regler.