• Oslo
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er Norges største interesseorganisasjon for pensjonister og den ledende aktøren i Norsk eldrepolitikk. Vi har mer enn 240 000 medlemmer spredt over hele landet. Les mer på www.pensjonistforbundet.no.
Pensjonistforbundet har i dag 18 ansatte og kontorlokaler sentralt i Oslo. Les mer om oss på www.pensjonistforbundet.no.
Vår kommunikasjonssjef går til nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger:

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjonssjefen i Pensjonistforbundet er ansvarlig for å utvikle forbundets kommunikasjons-strategi. Våre saker er viktig i samfunnet, og får derfor bred oppmerksomhet. Du må kunne mestre tradisjonelle og nye medieformer, og være sterkt engasjert i arbeidet. Stillingen har stor frihet, og er en del av ledelsen i organisasjonen, hvilket betyr at du har mulighet til å bidra med kommunikasjon for å oppnå organisasjonens mål.
I Pensjonistforbundet får du jobbe med en rekke ulike politiske områder og får god innsikt i hvordan morgendagens eldrepolitikk utformes.

Ansvarsområder og utvalgte arbeidsoppgaver:
• Kommunikasjonssjefen (KS) skal lage, videreutvikle og ajourholde kommunikasjonsstrategiske planer
• Arbeide aktivt opp mot relevante myndigheter for å sikre fremtidige rammebetingelser
• Bidra innen områdene informasjon og kommunikasjon, samt samfunnskontakt
• KS vil få et selvstendig ansvar for å bygge opp et nettverk og kanaler som gjør det naturlig å få frem våre synspunkter både lokalt og nasjonalt
• KS skal utarbeide pressemeldinger, leserinnlegg o.a.
• Bidra med opplæring av tillitsvalgte innen kommunikasjon ift. medlemsmassen og mot presse/ media
• Ansvaret for, å videreutvikle og ajourholde innholdet i nettsidene, og på sosiale medier
• Sammenfatte og videreformidle mediebildet til målgruppene
• Representere Pensjonistforbundet i relevante fora

Personlige egenskaper:
• Samfunnsengasjement og bred interesse for eldrepolitikk
• Interesse/ kunnskap om politiske prosesser, mediebildet og utviklingen av dette
• Arbeide godt både selvstendig og sammen med andre
• Utadvendt og opptatt av nettverksbygging
• Arbeide nøyaktig og strukturert og har stor gjennomføringsevne
Kvalifikasjoner:
• Utdannelse innen kommunikasjon og/eller journalistikk
• Erfaring fra tilsvarende arbeid – gjerne i en organisasjon
• Dokumentert skrive- og publiseringserfaring – da jobben krever mye produksjon av tekst
• Erfaring med mediehåndtering. Både proaktivt og reaktivt
• Erfaring med, og kompetanse på, strategisk kommunikasjonsarbeid
• Kjennskap til publisering på sosiale medier
• Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, norsk og engelsk
• Innsikt i organisasjons og/eller politisk virksomhet er en klar fordel

Vi tilbyr:
• Mulighet til å arbeide i en stilling som favner politikk og kommunikasjon
• Varierte og spennende arbeidsoppgaver
• Hyggelig arbeidsmiljø
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordninger
• Sommertidsordning

Stillingen rapporterer til Generalsekretæren. Arbeidsspråket er norsk.
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Lars Hagen (mob. 90 999 000) i Nye Ansatte AS, eller Generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman (mob. 95 751 439), Alle henvendelser blir behandlet strengt konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.