• Drammen
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi

Glitre Energi er et vertikalt integrert energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg. Selskapet har i tillegg eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har 232 ansatte og har en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no
Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien som er fulgt i en årrekke for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme.
Glitre Energi AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

Prosjektleder – Ren energi – Vannkraft

Glitre Energi leverer strøm til norske forbrukere, produsert av norsk vannkraft. Prosjektavdelingen leverer prosjekttjenester i forbindelse med oppgradering og modernisering til 22 hel og deleide kraftverk. I tillegg arbeides det med å utvikle nye prosjekter for produksjon av ren og fornybar vannkraft. Prosjektporteføljen har en ramme på ca 1 mrd. de kommende 10 år, med prosjekter som varierer i størrelse fra 10 til 100 mnok.
Avdelingen består av 9 ansatte som kjennetegnes med faglig styrke kombinert med evnen til å gjennomføre store prosjekter. Vi har behov for ytterligere erfaring og kompetanse innen bygg- og anleggsteknikk, med vekt på sistnevnte. Fremtidige utfordringer er knyttet til prosjektledelse innen dam og vannveier. Da grunnlaget for vellykket prosjektgjennomføring legges i planleggingsfasen, vil stillingens viktigste arbeidsområde være prosjekteringsledelse.
Ansvar og oppgaver:
• Lede våre prosjekter fra ide til ferdig leveranse
• Totalansvar for gjennomføring og rapportering av anleggsprosjekter
• Personal ledelse i prosjekteringsperioden, herunder ansvar for underleverandør oppfølging
• Stillingen innebærer prosjektledelse/byggherres representant, delprosjektleder eller byggeleder, avhengig av bygg-disiplinens størrelse i prosjektet
• Det legges stort fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvor god planlegging og risikovurdering er nøkkelord
• Delta i felles avdelingsmøter/aktiviteter med fokus på digitalisering og forbedring
Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Bachelor / Master eller tilsvarende nivå, fortrinnsvis innen bygg eller vassdragsteknikk
• Fortrinnsvis mer enn 5 års erfaring fra vannkraft, entreprenør- eller konsulentmiljø
• Erfaring fra prosjektledelse, prosjekteringsledelse og / eller byggeledelse er nødvendig
• Noe anleggserfaring er en fordel
• God IT-forståelse, (Autodesk Revit, 3D modellering, BIM)
• Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig
• Erfaring fra bruk av prosjektstyringsverktøy
Vi tilbyr:
• Gode utviklingsmuligheter i et solid Energikonsern
• Deltagelse på relevante seminarer i inn og utland
• Konkurransedyktige betingelser
• Riktig kandidat vil kunne kvalifiseres til eventuell framtidig VTA (Vassdragsteknisk ansvarlig)
• Topp moderne lokaler sentralt i Drammen
• Faglig sterkt og sosialt hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder Prosjekter, Glitre Energi Produksjon AS. Arbeidsted sentralt i Drammen. Dagsreiser i regionen kan påregnes.

Ta gjerne kontakt med avd. leder prosjekter Birger G. Holt, mobil 913 56 403 eller Lars Hagen, Nye Ansatte AS på 90 999 000. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. All innsendt informasjon vil bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk.