• Hvor som helst
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Cermaq

Cermaq is a world leading producer of sustainable salmon and trout with operations in Chile, Canada and Norway. Cermaq supplies salmon to customers in more than 70 countries. In 2017, Cermaq sold 158,000 tons of salmon with a revenue of NOK 9.1 billion. Cermaq has more than 4000 employees and is a fully owned subsidiary of Mitsubishi Corporation with its head office in Oslo, Norway.
Cermaq’s approach to sustainability is based on the pillars of transparency, partnerships and performance. Cermaq is the first business partner and founding patron to the UN Global Compact Action Platform for Sustainable Ocean Business. Cermaq is also the only company in the industry to issue audited sustainability reports, and the only seafood company with quarterly performance updates online. In 2017 Cermaq was ranked #1 of 100 seafood companies in Seafood Intelligence’s flagship report on transparency in the global seafood industry. For more information about us see www.cermaq.com.

Global IT Security Manager

Global IT har ansvaret for å definere, utvikle og vedlikeholde retningslinjene og rutinene for IT i Cermaq’s selskaper. Global IT har hovedsakelig et overordnet ansvar for at IT aktivitetene er i overensstemmelse med konsernets retningslinjer.
Denne stillingen har det overordnet ansvar for oppfølgning av IT GRC (Governance, Risk, Compliance). IT-driften utføres av Cermaqs selskaper og eksterne driftspartnere.
Ansvar og oppgaver:
• Koordinere IT sikkerhetsinitiativer og aktiviteter globalt
• Vedlikeholde styrende dokumenter for IT
• Definere IT KRI’s (Key Risk Indicators)
• Bidra i større IT prosjekter, endringer og oppkjøp mht sikkerhetsvurderinger
• Oppfølgning av leverandører i forhold til sikkerhetskrav
• Overvåking av kritiske IT KRI’s (Key Risk Indicators)
• Rapportering til ledelsen i forhold til IT risiko, hendelser samt fremdrift i initiativer og prosjekter
• Utføre risikovurderinger og etterfølgelse av styrende dokumenter globalt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Relevant høyere utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid
• Omfattende erfaring knyttet til informasjonssikkerhet og risikovurdering, dvs. med kontinuitetsplanlegging, revisjon, sikkerhet- og risikostyring
• God forståelse for, og kunnskap om gjeldende lovgivning, forskrifter og standarder for informasjonssikkerhetsområdet
• Meget gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
• God arbeidsstruktur og nøyaktighet
• Initiativrik
• Spansk-kunnskaper er en fordel

Vi tilbyr:
• Profesjonelt internasjonalt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Intern og ekstern egenutvikling
• Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Stillingen rapporterer til Head of Global IT. Arbeidsrelatert reisevirksomhet må påregnes. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Oslo sentrum – Barcode.

Spørsmål vedrørende denne stillingen kan rettes til vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på +47 90 999 000, eller til Head of Global IT Morten Østlie på +47 951 55 245.
All informasjon fra interesserte vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Intervjuer kan bli gjennomført på norsk og engelsk.