• Oslo Nord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller samt rivning og miljøsanering. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Konsernet håndterer årlig over 1,8 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Vi er etablert ved over 90 steder i Skandinavia, har 1.400 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd NOK. Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

HMSK-leder Region Øst

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Norsk Gjenvinning AS søker en HMSK-leder til den operative virksomhet i Region Øst. I denne stillingen tilbringer man mye av arbeidstiden i det operative miljøet for å vurdere, dokumentere og forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi har ansatte fra mange land og kommunikasjon med disse er vesentlig i det daglige arbeidet.

Norsk Gjenvinning har fokus på at vi har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi skal også utføre våre aktiviteter i tråd med miljømyndighetenes forventninger og krav. Vi ser etter en person med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft som vil ta fagansvaret i regionen og være en sterk pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Være til stede og sikre operativ støtte i HMSK forbedringsarbeidet i vår operative drift
 • Være pådriver for en levende sikkerhetskultur
 • Sikre og støtte oppfølging og implementering av vedtatte mål og handlingsplaner
 • Sikre og støtte at driftsorganisasjonen operer ihht gjeldende myndighetskrav, tillatelser etc.
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Vedlikehold og utvikling av prosedyrer og arbeidsprosesser
 • Gjennomføre opplæring innenfor HMSK
 • Ansvar for lokal myndighetskontakt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning
 • Solid erfaring med HMSK-arbeid fra industrivirksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Selvstendig og strukturert, proaktiv og løsningsorientert
 • Stor gjennomføringskraft og evne til å arbeide målrettet
 • Kompetanse innen risikostyring, internkontroll og revisjoner
 • Erfaring med standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

Vi tilbyr:

 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig HMS- og kvalitetsarbeid
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø

Stillingen rapporter til HMSK-sjef Norge og deltar i regionens ledergruppe. Arbeidsted er i Oslo Nord. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. +47 90 999 000 eller HMSK-sjef Norge, Irene Lysebo Sveva på tlf. +47 930 11 061. Alle henvendelser behandles konfidensielt.