• Oslo Sentrum
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er Norges største interesseorganisasjon for pensjonister og den ledende aktøren i norsk eldrepolitikk. Vi har mer enn 220 000 medlemmer spredt over hele landet.

Pensjonistforbundet har i dag 18 ansatte og moderne kontorlokaler sentralt i Oslo. Vi har behov for flere gode medarbeidere og søker:

 

Rådgiver – Boligpolitikk

Antallet og andelen eldre i Norge øker. Det medfører behov for å tenke nytt på en rekke områder. Hvordan flere kan bo lenger i egen bolig er et sentralt satsningsområde i årene fremover. Vi ønsker å være en konstruktiv aktør og premissleverandør innenfor dette området. Derfor søker vi nå etter en rådgiver som kan bidra til å utforme vår boligpolitikk.

Pensjonistforbundet vedtar nytt handlingsprogram hvert tredje år. Det omfatter en rekke fagområder som på ulike måter angår eldre sine levekår. Som rådgiver vil du inngå i et team på fem rådgivere, der alle må være forberedt på arbeidsoppgaver utenfor egen kjernekompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle Pensjonistforbundets boligpolitikk
 • Saksbehandling og utredning
 • Analysere og kommentere offentlige dokumenter, fagdokumenter og forskning
 • Politisk påvirkningsarbeid og delta i råd og utvalg
 • Skrive artikler og kronikker
 • Foredragsvirksomhet
 • Besvare medlemshenvendelser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Mastergrad i samfunnsvitenskap e.l., kan kompenseres med relevant erfaring
 • Samfunnsengasjement og interesse for eldrepolitikk
 • Kunnskap om politiske prosesser og lobbyvirksomhet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Forberedt på endringer i arbeidsoppgavene
 • Analytisk, nytenkende og utviklende
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, engelsk og norsk
 • Arbeide godt både selvstendig og sammen med andre
 • Arbeide nøyaktig og strukturert og ha stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å lære seg spennende fag i rask utvikling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordninger
 • Flexi- og sommertid

Stillingen innebærer noe (lite) arbeidsrelatert reise. Stillingen rapporterer til områdeleder og er en 2-årig prosjektstilling, i første omgang.

Les mer på www.pensjonistforbundet.no.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS Lars Hagen (mob. 90 999 000) eller områdeleder Eyvind Frilseth i Pensjonistforbundet (tlf. 22 34 87 85). Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.