• Oslo Sentrum
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Cermaq Group

Cermaqs visjon er å være et internasjonalt ledende selskap innen bærekraftig oppdrett av laks og ørret. Cermaq er en av verdens største oppdrettere med virksomhet i Norge, Chile og Canada. I 2015 hadde selskapet en omsetning på 6,4 milliarder kroner. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og sysselsetter totalt ca. 3900 medarbeidere. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. Les mer om oss på www.cermaq.com

Global IT Risk and Security Manager

Global IT i Cermaq Group har ansvaret for å definere, utvikle og vedlikeholde retningslinjene og rutinene for IT i våre forretningsområder. Daglig IT drift ligger til de enkelte land og Global IT har hovedsakelig et overordnet ansvar for at IT aktivitetene er i overensstemmelse med konsernets retningslinjer.

Stillingen er ansvarlig for å beskytte Cermaq sine IT ressurser og systemer.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og implementere sikkerhets-strategier og policyer
 • Lede sikkerhetsprogrammet
 • Utføre risikovurderinger, utvikle risikoreduserende strategier, og håndheve overholdelse av regelverk
 • Samarbeide med eksterne IT-revisorer, gjennomføre IT-sikkerhetsrevisjoner, og administrere risikoreduserende tiltak
 • Administrere og overvåke implementeringer og overholdelse av sikkerhetskontroller
 • Utvikle og vedlikeholde prosesser for sikkerhetshendelser i Cermaq
 • Bistå i å utvikle globale retningslinjer for arkitektur, standarder for systemer, infrastruktur og drift som sikrer kontinuitet og effektivitet i IT-leveranser

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Utdannelse på Bachelor eller Master nivå
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Omfattende erfaring knyttet til informasjonssikkerhet og risiko vurdering, dvs. med kontinuitetsplanlegging, revisjon, sikkerhet- og risikostyring
 • God forståelse for og kunnskap om gjeldende lovgivning, forskrifter og standarder for informasjonssikkerhetsområdet
 • Meget gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God arbeidsstruktur og nøyaktighet
 • Spansk-kunnskaper er en fordel

Vi tilbyr:

 • Profesjonelt internasjonalt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Intern og ekstern egenutvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

Arbeidsspråkene er norsk og engelsk. Stillingen rapporter til Head of Global IT. Arbeidsrelatert reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på +47 90 999 000, eller til Head of Global IT Morten Østlie på +47 951 55 245.

All informasjon fra interesserte vil bli behandlet konfidensielt.