• Oslo Nord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller samt rivning og miljøsanering. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Konsernet håndterer årlig over 1,7 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Vi er etablert ved over 90 steder i Skandinavia, har 1.500 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd NOK. Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Region Øst dekker Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

 

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Norsk Gjenvinning AS søker en HMSK-leder til operativ virksomhet i Oslo. I Norsk Gjenvinning har vi høyt fokus på å sikre at våre ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi skal utføre våre aktiviteter i tråd med miljømyndighetenes forventninger og krav. Vi ser etter en person med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft som vil ta fagansvaret i regionen og være en sterk pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Selskapet er sertifisert iht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Stillingen inngår i regionens ledergruppe.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for HMSK-arbeidet i regionen ifht. daglig drift, prosjekter og koordinering mot konsernets mål
 • Regionalt ansvar for å utvikle og vedlikeholde selskapets styringssystem
 • Veilede og kvalitetssikre risikovurderingsarbeid innenfor helse, sikkerhet og ytre miljø
 • Identifisere gode praktiske løsninger og være rådgiver til ledere innenfor arbeidsområdet
 • Ansvar for at ansatte og ledere får nødvendig informasjon, opplæring og øvelse i HMSK
 • Kvalitetssikre og påse gjennomføring av vedtatte handlingsplaner og aktiviteter
 • Lede og gjennomføre interne/eksterne kontroller og revisjoner, samt være regionens myndighetskontakt
 • Delta i regionale ledermøter
 • Delta i HMSK-faggruppe

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring/utdanning innen HMSK, ytre miljø, kvalitet eller tilsvarende
 • Erfaring med gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av handlingsplaner
 • Kjennskap til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Erfaring med bruk av styringssystemer for HMS
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Strukturert og meget god gjennomføringsevne
 • Motiverende, med god evne til å formidle kunnskap

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte oppgaver i en virksomhet der HMSK og kvalitet ansees som svært viktig
 • Et sterkt fagmiljø med mulighet for egenutvikling og nye utfordringer
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø, og konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til HMSK ansvarlig Norge. Arbeidsted er i Oslo Nord.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Personal- og kvalitetsleder Region Øst Lisen Ydse Christiansen på lisen.ydse.christiansen@ngn.no, eller rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt.