• Sandvika
 • Denne stillingen er besatt

Nettside NTI FMsystems

NTI FMsystems AS, er etablert av eieren NTI CADcenter gruppen og skal være en kompetansetilbyder av avanserte støtteløsninger for eiendomsdrift. Den første løsningen, Mdoc FM, er en komplett skybasert programvare for alle oppgaver rundt forvaltning, drift-, vedlikehold- og utvikling (FDVU) av eiendomsporteføljer. MdocFM er det første helintegrerte FDVU-BIM verktøyet i markedet.

Det nye selskapet skal tilby bistand til innføring, kompetanse, support og vedlikeholdstjenester rundt programvaren. NTI FMsystems AS har en solid eier som ønsker å investere i det Norske markedet for FDVU. Mdoc FM er utviklet av NTI CADcenter A/S i  Danmark og har i løpet avkort tid tatt en stor markedsandel i det offentlige og private markedet og det er i 2016 tegnet avtaler med en treårsverdi på over 20 millioner. NTI FMsystems vil i Norge samlokaliseres med NTI CADcenter i store og moderne lokaler sentralt i Sandvika i Bærum.

NTI CADcenter gruppen er blant de største tilbyderne av CAD-, BIM, PDM- og dokumenthåndterings-løsninger i Europa med kontorer i Norge, Sverige og Danmark. NTI CADcenter gruppen har mer enn 200 medarbeidere fordelt på de tre land og en samlet omsetning i 2015 på 365 millioner danske kroner. NTI CADcenter Norge har 50 ansatte og hadde en omsetning i 2015 på ca 100 millioner norske kroner. NTI CADcenter AS har hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo. Vi har også regionskontorer i Horten, Porsgrunn, Bergen og Ålesund.

 

Vi videreutvikler vår suksess fra Danmark i det norske markedet, og søker en forretningsorientert konsulent til rådgivning, implementering og tilrettelegging av vår løsning for eiendomsdrift og forvaltning. Dette er en «sky-basert» tjeneste som har store fortrinn fra eksisterende løsninger i dette markedet. Løsningen har meget gode grensesnitt mot BIM og openBIM. Vi bygger for tiden opp vårt nye selskap og det er derfor store muligheter for å bidra i utviklingen av dette forretningsområdet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre implementeringsprosesser
 • Gi råd til kunder for bedret løsningsoptimalisering
 • Gjennomføre opplæring i løsningen
 • Delta i eksterne aktiviteter i FDVU markedet
 • Samarbeide med nordiske kollegaer i videreutvikling av løsninger og konsepter
 • Delta i tilbudsarbeid, kontraktsforhandlinger og oppfølging av kunder
 • Være en ambassadør for NTI gruppen som selskaper i Norge
 • Delta og bidra i vårt Nordiske FDVU miljø

Kvalifikasjoner og Egenskaper:

 • Erfaring fra programvare leveranser i eiendomsmarkedet eller for eiendomsforvaltning er en fordel
 • Erfaring fra byggenæringen er en stor fordel
 • Relevant utdannelse, innen bygg og eller IT
 • God struktur og gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilling og løsningsorientering
 • God fremføringsevne i Norsk og Engelsk
 • Noe kunnskap i SQL og databaser er en fordel
 • Erfaring fra teknisk programvare

Vi kan tilby:

 • Meget gode karriere- og utviklingsmuligheter for rett person
 • Et godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgave
 • Konkurransedyktige betingelser og en attraktiv provisjonsløsning
 • Noe jobbrelatert reiseaktivitet

Stillingen rapporterer til Daglig leder. Arbeidsted er i moderne lokaler, sentralt i Sandvika.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (mob. +47 90 999 000) eller Daglig leder Halvor Jensen (Mob +47 920 78 760). Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.