Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 Lean sjef – Norge
________________________________________
Stillingen har fokus på videreutviklingen av Lean og drift/produksjon i Norsk Gjenvinning. Både på et strategisk nivå, og operativt på konsernets anlegg, samt andre deler av verdikjeden. Denne stillingen vil spille en sentral rolle i den videre industrialiseringen av konsernet, som er et høyt prioritert område. Stillingen vil være en del av et en sentral stab, men arbeidet vil foregå i tett samarbeid med regional og lokal ledelse.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
● Ansvar for å kontinuerlig utvikle Lean som et system for konsernet
● Støtte og følge opp drift og utvikling ute på konsernets anlegg
● Planlegge og gjennomføre Lean/forbedringsarbeid ute på anlegg og i    andre deler av verdikjeden
● Rapportere på fremdrift og aktiviteter til konsernledelse og styret
● Følge opp og samarbeide med Lean koordinatorer
● Bidra til samkjøring mellom Lean og HMSK aktiviteter

Kvalifikasjoner og egenskaper:
● Relevant utdanning
● Erfaring fra ledelse og Lean/forbedrings-arbeid i operative miljøer
● Vant med å arbeide med data og analyse
● Lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på         tvers av organisasjonen
● Initiativrik og med en strukturert arbeidsform
● God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
● Ønske om å bidra til kontinuerlig forbedrede kommersielle        resultater

Vi tilbyr:
● Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig arbeid med forbedringsprosesser
● Spennende og utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet bransje
● Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
● Store muligheter for avansement til ytterligere ansvar
● Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Stillingen vil tilhøre en sentral stab. Arbeidsted er Oslo/Lysaker. Noe arbeidsrelatert reise kan påregnes. Stillingen rapporterer til Head of Business Development.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Søknader vil bli behandlet i henhold til GDPR regler.