• Oslo Nord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med ca. 50 anlegg og ca. 1.200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer ca. 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Altor Fund III. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

Assisterende Fabrikksjef

Produksjonsvirksomheten i Norges største mottak av gjenvinnbare ressurser innebærer et utfordrende og variert sett med oppgaver. Vår produksjon foregår store deler av døgnet med operative medarbeidere i et utfordrende arbeidsmiljø. Assisterende produksjonssjef vil få hovedansvaret for håndtering av pågående prosjekter og oppfølging av administrative driftsoppgaver, i tillegg til deltager i fora for produksjon og produksjonsutvikling. Stillingen rapporterer til produksjonssjef.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta i produksjonsplanlegging, inklusive daglige/ukentlige/månedlige møter
 • Gjennomføre informasjonsmøter om aktuelle saker
 • Lede prosjekter for kontinuerlig forbedring/effektivisering
 • Sikre bruk av konsernet fastsatte standarder og verktøy for kontinuerlig forbedring (LEAN) og innenfor HMSK
 • Ha oversikt over personalets kompetanse- og kompetansehevingsbehov, samt sikre kompetanseutvikling i henhold til behov
 • Lede gruppen som håndterer innveiing
 • Ha fokus på økonomiaspekter ved daglig drift av anleggene
 • Være stedfortreder for produksjonssjef

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning og mer enn 3-5 års arbeidserfaring
 • Lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen på norsk og engelsk
 • Erfaring som prosjektleder er en fordel
 • God datakompetanse, herunder Excel, erfaring fra SAP er en fordel
 • Strukturert og metodisk
 • Ønske om å bidra til kontinuerlig forbedrede kommersielle resultater
 • Erfaring fra HMSK og LEAN-arbeid/forbedringsarbeid i operative miljøer er en fordel

Vi tilbyr:

 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig arbeide med forbedringsprosesser
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Muligheter for avansement til ytterligere ansvar
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til Fabrikksjef i Region Øst og deltar i regionens ledergruppe. Arbeidsted er Oslo Nord.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. +47 90 999 000, eller Fabrikksjef Hans Eid på telefon +47 913 21 605. Alle henvendelser behandles konfidensielt.