• Oslo Nord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med ca. 50 anlegg og ca. 1.200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer ca. 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Altor Fund III. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

LEAN manager

Stillingen innebærer ansvaret for videreutviklingen av LEAN i Region Øst, som er Norsk Gjenvinnings desiderte største region, men kan også gjelde andre anlegg på sikt. Effektivisering av anleggene er et høyt prioritert område. Rollen innebærer fokusert forbedringsarbeid i høyt tempo, både i prosjektform og i daglig drift. Man vil samarbeide tett med lokal ledelse og drift og det er vesentlig at kandidater er motivert for operativt arbeid.

Stillingen vil også inngå i en fag-orientert LEAN gruppe som omfatter LEAN ansvarlige i andre regioner.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre LEAN/forbedringsarbeid på prioriterte anlegg
 • Videreutvikle LEAN rutine verk og delta i workshops
 • Lede relevante forbedringsprosjekter
 • Rapportere på fremdrift og aktiviteter
 • Følge opp og aktivt støtte anlegg og ledelse
 • Være en sparringspartner for lokal og sentral ledelse
 • Oppfølging og samarbeid med LEAN koordinator

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning og 2-5 års arbeidserfaring
 • Lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen på norsk og engelsk
 • Initiativrik og faglig nysgjerrig
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert arbeidsform
 • Ønske om å bidra til kontinuerlig forbedrede kommersielle resultater
 • Erfaring fra Lean-arbeid/forbedringsarbeid i operative miljøer er en fordel

Vi tilbyr:

 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig arbeide med forbedringsprosesser
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet bransje
 • Muligheter for avansement til ytterligere ansvar
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Stillingen vil tilhøre regionsledelsen i Region Øst. Arbeidsted er Oslo Nord.

Vi søker også en LEAN koordinator, stillingen vil bli utlyst i egen annonse og vil inngå i LEAN manager sitt ansvarsområde.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt.