• Alnabru
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Salgssjef Region Øst
________________________________________
Vår nye salgssjef har noe erfaring med ledelse og mye erfaring med salg, gjerne fra andre bransjer enn vår egen. Du er engasjert og forstår at et ekstra initiativ betyr mye for topp og bunnlinjen. Vi er en driftsorganisasjon med salgsfokus og et stort samfunnsansvar. Vår fokus på gjenvinning og sirkulær økonomi krever at vi er fremtidsrettet samtidig som vi selger det vi kan levere til enhver tid. Våre kunder er små, mellomstore og meget store, private og offentlige. Tett kontakt med egne og regionens kunder vil være en sentral del av arbeidet i tillegg til å være aktiv i leveranse av anbud.
Du vil ha personalansvar for salgsavdelingen med 10 ansatte med en samlet portefølje på 600 MNOK.

Ansvar og arbeidsoppgaver:
• Totalansvar for regionalt salg for nye og eksisterende kunder
• Budsjett-, rapporterings- og personal-ansvar
• Ansvarlig for å avholde egne salgsmøter, delta i regionens ledermøter
• Arbeide aktivt med salgsledelse og salgsoppfølging
• Bygge relasjoner til større kunder og delta i kundemøter
• Operere i henhold til Norsk Gjenvinnings regelverk og verdisett
• Representere regionen i nasjonale salgssamlinger og delta på eksterne og interne arenaer

Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Relevant utdanning på høyskole nivå
• Erfaring fra salgsledelse av operative miljøer er en fordel
• Lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen på engelsk og norsk
• Meget god datakompetanse, gjerne med erfaring fra SAP
• Initiativrik og med en strukturert arbeidsform
• God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
• Motiverende og engasjert lederstil

Vi tilbyr:
• Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig arbeid med forbedringsprosesser
• Utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet og samfunnsorientert bransje
• Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
• Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til Regionssjef region Øst. Arbeidsted er på vårt kontor, Oslo Nord.
Søknader behandles konfidensielt og vurderes fortløpende og etter gjeldende regler.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. 90 999 000.