• Oslo sentrum
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Den Norske Legeforening

Om Den norske Legeforening
Den norske legeforening skal jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeide med helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen består av 19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 45 fagmedisinske foreninger. Foreningens øverste organ er landsstyret. Mellom landsstyremøtene ledes foreningen av et sentralstyre med president som styreleder. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat med 180 ansatte som ledes av generalsekretær. Se mer på www.legeforeningen.no

Leder – Prosjekt Legejobber

Legejobber.no er Tidsskriftets stillingsportal for utlysning av ledige legestillinger. Tidsskriftet og Legeforeningen har i over 100 år hatt en sentral posisjon for leger som orienterer seg i arbeidsmarkedet. Det har tradisjonelt vært i Tidsskriftet legene har funnet ledige stillinger.

Stillingsportalen legejobber.no ble opprettet i 2010 og oppgradert betydelig i 2017, og er Norges mest komplette stillingsportal for ledige legestillinger. Legejobber skal nå videreutvikle sine tjenester og utvide sitt konsept betraktelig.

Brukernes behov er i stadig endring og strekker seg nå lengre enn hva dagens konsept på Legejobber kan tilby. Vi ønsker å bistå helsevesenet med at rett lege havner i rett stilling og er nå i gang med en videreutvikling av tjenestene våre. Vi vil bygge dette opp med rådgivere og digital utvikling- og kommunikasjon. Lederen vil være sentral i oppbygging av virksomheten i prosjektet med særlig fokus på ledelse, organisasjonsutvikling og salg.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
● Overordnet prosjektansvarlig for Legejobber
● Budsjett- og personalansvar
● Rapportering til styringsgruppe
● Bygge opp virksomheten for leveranse av fremtidige tjenester
● Salg av konsept og tjenester til relevante målgrupper
● Internt bindeledd til fagmiljøene i Legeforeningen
● Operere i henhold til Legeforeningens verdier og prinsipper

Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Cand. Med
• Relevant økonomisk erfaring og/eller utdannelse
• Erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling
• Initiativrik og med en strukturert arbeidsform
• God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
• Gode kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
• Mulighet til å være med å bygge opp ny virksomhet fra bunnen
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Mulighet for personlig utvikling og å skape sin egen arbeidshverdag
• Fleksibel arbeidstid og fri på arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
• Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Arbeidsrelatert reisevirksomhet i Norge kan påregnes. Arbeidsted er Oslo Sentrum. Stillingen er en toårig prosjektstilling med mulighet for fast stilling.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.