Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er Norges største interesseorganisasjon for pensjonister og den ledende aktøren i norsk eldrepolitikk.  Vi har nærmere 250 000 medlemmer spredt over hele landet. Pensjonistforbundet har i dag 18 ansatte og holder til i tidsriktige kontorlokaler meget sentralt i Oslo.

Prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter (MAS) -ditt kurs og kompetansesenter» er utvikling av kurs, foredrag, webinarer og kursmateriell samt opplæring av brukerrepresentanter på feltet velferdsteknologi for tjenesteutvikling i kommunene. Regjeringens satsning på prosjektet «leve hele livet» og ansvar for egen alderdom ligger til grunn for Pensjonistforbundets satsning på området. Prosjektet driver også med kursing av eldre, eldreråd, pårørende, politikere og ansatte rundt omkring i landet. Prosjektet er delfinansiert av Helsedirektoratet.

Les mer på www.pensjonistforbundet.no.

 

Rådgiver/prosjektleder velferdsteknologi

Vil du jobbe for at eldre skal ha tilgang på gode velferdsteknologiske løsninger?

Pensjonistforbundet jobber for å styrke brukermedvirkningen på velferdsteknologifeltet. Som rådgiver/prosjektleder velferdsteknologi i Pensjonistforbundet vil du få prosjektlederansvaret for prosjektet MAS-ditt kurs- og kompetansesenter. Prosjektet utvikler og holder kurs, foredrag og webinarer for eldre, brukerrepresentanter, pårørende og ansatte for å styrke tilgangen på brukervennlige velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenestene.

Stillingen er plassert i avdeling for «Fag og Politikk» med 8 medarbeidere. Teamet har høy kompetanse på eldrepolitikk og dekker blant annet feltene pensjon, skatt, helse, digitalisering og velferdsteknologi. Arbeidsoppgaver er prosjektledelse, analyse, kunnskapsutvikling og politisk påvirkningsarbeid.  Medarbeiderne har selvstendige arbeidsfelt, og er opptatt av å dele kunnskap og å samarbeide på tvers av fagfelt.

Ansvarsområder og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Politisk påvirkningsarbeid på eldre- og velferdsteknologifeltet, på statlig-, fylkes/regions- og kommunalt nivå
 • Følge lov-utviklingen, tjenesteutviklingen, forskningen og mediedebatten på eldre- og velferdsteknologifeltet -og oppdatere egen prosjektgruppe
 • Utvikle og avholde kurs og foredrag både eksternt og internt om velferdsteknologifeltet og nærliggende felt
 • Høringsarbeid, analyse av statsbudsjettet og produksjon av artikler og kronikker til blant annet nettside og medlemsmagasin
 • Samarbeide med relevante offentlige og private aktører som Helsedirektoratet, Helsedepartementet, KS, samt utviklere på feltet
 • Være brukerrepresentant i relevante råd og fora
 • Kontakt med velferdsteknologiansvarlig i kommuner og regioner der det er nødvendig med brukerkompetanse
 • Holde kontakt med eldrerådene for å oppdatere dem på feltet

Foretrukne kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant samfunnsvitenskapelig utdanning, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring med organisasjonsarbeid og prosjektledelse kan være en fordel
 • Trives med å snakke i forsamlinger og å holde presentasjoner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Kjennskap til å utvikle webinarer, kurs og presentasjonsmateriell
 • Tillitsskapende nettverksbygger og glad i møte voksne mennesker i hele landet
 • Tålmodig og nysgjerrig
 • Meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Forståelse for politiske prosesser

Vi tilbyr:

 • En stilling som favner politikk, teknologi og kommunikasjon og som bidrar med stor samfunnsnytte
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordninger
 • Sommertidsordning og subsidiert kantineordning
 • Veldig hyggelige lokaler, sentralt i Oslo

 

Stillingen er en fast heltidsstilling og rapporterer til Områdeleder fag og politikk. Arbeidsspråket er norsk. Det vil i prosjektsammenheng være utstrakt bruk av Teams men samtidig behov for fysisk deltagelse over hele landet. Pensjonistforbundet har sitt hovedkontor sentralt i Oslo, men stillingen er uavhengig av geografi og kan således ha andre arbeidsteder.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Lars Hagen (90 999 000) i Nye Ansatte AS, eller Områdeleder fag og politikk i Pensjonistforbundet Ragnhild Dahl (41 26 76 56).

Alle henvendelser blir behandlet helt konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.