Nettside Norsk Gjenvinning

 

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner.

 

Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

HMSK – Leder – Divisjon Oslofjord – Larvik

Divisjon Oslofjord er Norsk Gjenvinnings største divisjon. Stillingen vil ha ansvaret for vår oppstrømsaktiviteter i denne divisjonen. Det omfatter egne ressurser og oppfølging av våre underleverandører som henter inn industriavfall til våre sorteringsanlegg., inkludert våre datterselskaper.

Stillingen krever systematisk opplæring og oppfølging i henhold til ISO standarder og myndighetenes regelverk. Vi bestreber å arbeide etter LEAN prinsipper og vi setter HMSK – et trygt arbeidsmiljø – svært høyt. Som ansvarlig for dette området er du også vår myndighetskontakt for dette området.

 

Stillingen inngår i et tverrfaglig team som kontinuerlig jobber med å skape løsninger for fremtidens ressursutfordringer gjennom innovasjon og utvikling. Du får en sentral rolle og har et sterkt ønske om å bidra i arbeidet med å videreutvikle sikkerhets- og forbedringskultur i organisasjonen.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Veilede og støtte lokal ledelse og operative enheter med mål og handlingsplaner innen HMSK
 • Sørge for at underleverandører av transporttjenester opererer i henhold til regelverk
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Gjennomføre opplæring og kurs for ansatte
 • Bidra til implementering av standardiserte prosesser
 • Vedlikehold og utvikling av prosedyrer og arbeidsprosesser
 • Ta initiativ og være pådriver til gjennomføring av beredskapsøvelser
 • Vedlikeholde og oppdatere beredskapsplanverk i Divisjonen
 • Være myndighetskontakt for Divisjonen
 • Analysere resultater innen fagområdet og iverksette forbedringstiltak
 • Være pådriver for en proaktiv sikkerhetskultur og kontinuerlig forbedring

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis innen HMS, risikostyring/sikkerhetsledelse eller annet relevant fagområde.
 • Strategisk og operativ erfaring fra forbedrings- og HMSK- arbeid innen industriell virksomhet eller tilsvarende er en fordel
 • Kompetanse innen risikostyring, internkontroll og revisjoner
 • Erfaring med standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
 • Ønskelig med revisjonsledersertifikat og erfaring med ISO-standarder for HMS og kvalitet
 • Komfortabel med å benytte IT systemer og verktøy som f. eks Office 365
 • Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, proaktiv og tar initiativ på egenhånd til å se forbedringsområder
 • Strukturert og effektiv med sterk gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy integritet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende oppgaver i et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig HMS- og kvalitetsarbeid
 • Et godt fagmiljø i en fremtidsrettet bransje
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • God opplæring og store utviklingsmuligheter for rette person

 

Arbeidssted er Grinda ved Larvik. Det må påregnes reise i regionen. Stillingen rapporter til leder HMSK og Lean, Oslofjord

 

For uforpliktende samtale og utfyllende informasjon, eller vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på 90 999 000, eller Odd-Erik Andersen i Norsk Gjenvinning på 40 22 43 30