• Larvik
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller samt rivning og miljøsanering. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Konsernet håndterer årlig over 1,7 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Vi er etablert ved over 90 steder i Skandinavia, har 1.500 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd NOK. Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Region TVB omfatter anleggene i Telemark, Vestfold og Buskerud, til sammen 8 anlegg. Omsetningen i region er i området 550 mill og antall ansatte er ca 150.

Leder Drift og Anlegg Region TVB

Drift, endringsledelse og produksjonsforbedring

Vi søker en leder med operativ erfaring som tar totalansvaret for leveranseapparatet i regionen. Vårt arbeidsmiljø preges av fokusering på sikkerhet (HMSK) og på godt arbeidsmiljø. Vi ser en utvikling av vårt leveranse apparat som en naturlig utvikling for å utvikle bedret bredde- og spesial-kompetanse, innenfor våre forretningsområder. Vi har en omfattende verdikjede med store myndighetskrav. Vår produksjon er basert på Lean-prinsipper og vi har et godt forhold til arbeidstager-organisasjonene. Stillingen blir sentral i regionens ledergruppe og rapporterer til Regionsjef. Regionsledelsen er lokalisert i Larvik.

Arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for produksjonsapparatet og anleggsdriften i Region TVB
 • Budsjett, resultat og rapporteringsansvar
 • Aktivt bidra til optimalisert drift og produksjon ift kvalitet og inngåtte avtaler
 • Være en pådriver i endringsarbeidet for optimal produksjon
 • Sørge for at produksjonsprosessen og arbeidsmiljø er i henhold til HMS regelverk
 • Lede arbeid ifm. granskninger og forbedringsarbeid, samt bistå ved myndighetskontakt
 • Ansvarlig for at all drift er i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk
 • Tett samarbeid med salgsledelse, kundefront og logistikk
 • Delta og bidra i regionale ledermøter

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Høyere utdanning er å foretrekke
 • Relevant erfaring fra prosess og/eller produksjonsindustri
 • Erfaring med strategiarbeid, målnedbryting og gjennomføring, er en klar fordel
 • Kjennskap til ISO og OHSAS regler
 • Erfaring med bruk av styringssystemer for HMSK
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Høy integritet
 • Viljesterk og inneha god gjennomføringsevne
 • Motiverende, med evne til å formidle
 • Gjenkjenne arbeidskulturer og delta i utviklingen av disse
 • Industriell tankegang og kunnskap om Lean

 

 

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte oppgaver i en omfattende virksomhet der lønnsomhet, HMS og kvalitet ansees som svært viktig
 • En spennende stilling med stor grad av muligheter for påvirkning og utvikling
 • Et erfarent arbeidsmiljø med mulighet for egenutvikling og nye utfordringer
 • Konkurransedyktige betingelser på alle områder

Arbeidssted er hovedsakelig Larvik, reise mellom anlegg i regionen må påregnes.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Regionsjef Roy Mevold på +47 905 62 556, eller rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på telefon +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ift. oppdragsgiver, i innledende faser.