• Oslo Øst
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning AS

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller samt rivning og miljøsanering. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Konsernet håndterer årlig over 1,7 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Vi er etablert ved over 90 steder i Skandinavia, har 1.500 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd NOK. Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Region Øst dekker Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

 

Leder HMSK Region Øst

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet.

Norsk Gjenvinning AS søker en operativ, faglig sterk og motiverende person til stillingen som HMSK-leder i Region Øst. I Norsk Gjenvinning har vi høyt fokus på å sikre at våre ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi skal utføre våre aktiviteter i tråd med miljømyndighetenes forventninger og krav. Vi ser etter en person med stor arbeidskapasitet som vil ta fagansvaret i regionen og være en sterk pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Selskapet er sertifisert iht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Stillingen inngår i regionens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikre og påse gjennomføring av vedtatte handlingsplaner og aktiviteter
 • Veilede og være pådriver for HMS- og kvalitetsarbeidet i regionen
 • Regionalt ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde selskapets kvalitetssystem
 • Veilede og kvalitetssikre risikovurderingsarbeid innenfor helse, sikkerhet og ytre miljø
 • Veilede og identifisere gode praktiske løsninger innenfor ansvarsområdet
 • Forestå opplæring av ledere og personell innenfor ansvarsområdet
 • Veilede og bistå verneombud og AMU
 • Lede arbeid ifm. granskninger og forbedringsarbeid, samt bistå ved myndighetskontakt
 • Gjennomføre interne kontroller, revisjoner lokalt og nasjonalt
 • Delta i regionale ledermøter
 • Delta i HMSK-faggruppe

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Høyere utdanning innen HMS, ytre miljø eller kvalitet, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring med gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av handlingsplaner
 • Kjennskap til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Erfaring med bruk av styringssystemer for HMS
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Høy integritet
 • Viljesterk og inneha god gjennomføringsevne
 • Motiverende, med evne til å formidle kunnskap
 • Gjenkjenne arbeidskulturer og delta i utviklingen av disse

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte oppgaver i en virksomhet der HMS og kvalitet ansees som svært viktig
 • Et sterkt fagmiljø med mulighet for egenutvikling og nye utfordringer
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø, og konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporter til HMSK-sjef i Norsk Gjenvinning AS. Arbeidsted er Oslo Øst.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Personal- og Kvalitetsleder Region Øst Lisen Ydse Christiansen på +47 930 21 474, eller rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på telefon +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt.