Nettside Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS er en non-profit organisasjon med over 6600 medlemsbedrifter. Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedrifter være trygge på at deres miljøansvar ivaretas i et retursystem godkjent av Miljødirektoratet. Dette har vi gjort i 25 år.

Grønt Punkt har 22 dedikerte ansatte og har kontoradresse sentralt på Skøyen. Les mer om oss på https://www.grontpunkt.no/

Digital Forretningsutvikler

Grønt Punkt Norge søker en ny digital forretningsutvikler . Du vil bidra til å forbedre måten Grønt Punkt Norge arbeider på, og sørge for at vi utvikler nye fremtidsrettede tjenester og systemer, og at nye tjenester og systemer vi utvikler gjøres fornuftige og fremtidsrettede. Stillingen inngår i Grønt Punkt Norges utviklingsgruppe, som i dag er 4 ansatte.

Oppgavene krever en kombinasjon av kunnskap om IT og teknologi, og evne til å tenke nytt og strategisk. Grønt Punkt Norge og norske produsenter må i årene som kommer samarbeide tett for å utvikle og dele kunnskap som kreves for å oppnå høyere materialgjenvinning og sirkulære verdikjeder for emballasje i Norge. For å lykkes med dette er det nødvendig at Grønt Punkt Norge skaper reell verdi i form av mer effektive prosesser, bedre digitale tjenester og effektive plattformer til alle i verdikjeden ved gjenvinning av emballasje.

I en liten organisasjon er samarbeid viktig. Det er en forutsetning at vi jobber i team og er villige til å brette opp ermene for å løse felles oppgaver som ikke nødvendigvis faller innenfor eget fagområde.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • etablere, lede og gjennomføre utviklingsprosjekter forvalte og videreutvikle Grønt Punkt Norges IT-systemer
 • utstrakt kontakt med underleverandører og medlemsbedrifter
 • være endringsagent i utvikling av digitale prosesser i Grønt Punkt Norges verdikjede
 • videreutvikle digital strategi og arkitektur som understøtter medlemmenes behov
 • Lede behovsutredninger/kravspesifikasjoner for større utviklingsprosjekter
 • sikre at Grønt Punkt Norges IT-løsninger ivaretar behov for sikkerhet, funksjonalitet og operasjonell kvalitet
 • bidra til kompetanseheving internt innenfor bruk av IT-systemer og digitale verktøy
 • sørge for at de ansatte i organisasjonen har IT støtten de trenger, først og fremst utført av ekstern leverandør

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • minst tre års arbeidserfaring
 • god teknologiforståelse for utviklingsplattformer og interesse for trender innen området
 • svært høy gjennomføringsevne, stillingen innebærer mye selvstendig arbeid
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig, engelsk og norsk
 • utadvendt, trives med å arbeide i grensesnittet mellom Grønt Punkt Norge og deres interessenter
 • kreativitet og evne til å ta initiativ er en klar fordel
 • bidra til vekst for Grønt Punkt Norge og gode kundeopplevelser
 • «brenne» for miljø og at Grønt Punkt Norge kan gjøre en forskjell i samfunnet

Dette kan vi tilby:

 • konkurransedyktige betingelser
 • trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet fagmiljø
 • godt miljø preget av frihet og tillit til den enkelte medarbeider
 • en utfordrende og selvstendig rolle
 • en spennende stilling med stort potensiale for personlig utvikling
 • et godt kollegialt miljø og gode rammebetingelser for å lykkes.

Stillingen rapporterer til Utviklingssjef. Rollen kan innebære noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon.

Søknadsfrist 7. september og vi ber om at søknaden, CV og karakterer fra høyere utdannelse lastes opp via Finn.no. Søknadene vil bli behandlet iht gjeldende regler og behandles konfidensielt.