Nettside Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS er en non-profit organisasjon med over 6600 medlemsbedrifter. Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedrifter være trygge på at deres miljøansvar ivaretas i et retursystem godkjent av Miljødirektoratet. Dette har vi gjort i 25 år.

Grønt Punkt Norge har 22 dedikerte ansatte og har kontoradresse sentralt på Skøyen. Les mer om oss på https://www.grontpunkt.no/

Business Controller

Til nyopprettet stilling søker Grønt Punkt Norge en forretningsorientert Controller som vil ha som hovedoppgaver å kvalitetssikre beslutningsgrunnlag og innrapporterte tall, analysere, kommentere og presentere disse til ledelse, styret og medlemsbedrifter. Du vil samarbeide med eksternt regnskapsselskap, revisor og andre. Vi er i innledende fase av å vurdere ny økonomiløsning, business controlleren vil bli delaktig i dette. Våre fagsystemer gir tallgrunnlagene innenfor de forskjellige områdene og det er viktig å forstå sammenhengene i denne verdikjeden.

I en liten organisasjon er samarbeid viktig. Det er en forutsetning at vi jobber i team og er villige til å brette opp ermene for å løse felles oppgaver som ikke nødvendigvis faller innenfor eget fagområde. Grønt Punkt Norge er en trygg, langsiktig og samfunnsnyttig aktør og vi håper at det sammenfaller med verdiene til vår nye kollega.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Forberede månedsrapporter til ledelse og styrene, herunder
  • Norsk Returkartong og Plastretur
 • Utarbeide likviditets- og resultatprognoser
 • Sikre årlig gode budsjettprosesser gjennom å drive prosessen og bistå avdelingene
 • Analysearbeid for medlemmer og interne
 • Kvalitetssikre tall/beslutningsgrunnlag for medlems- og gjenvinningsbedriftene
 • Bistå avdelingsledere og andre ansatte med økonomisk rådgivning og oppfølging
 • Utvikle og følge opp KPI-er
 • Oppfølging av revisjonsrapporter
 • Være aktiv pådriver for arbeid med forbedring og effektivisering av rutiner og arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere økonomisk utdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra privat næringsliv
 • Erfaring fra arbeid med økonomiske analyser
 • Erfaring med regnskap, budsjett og prognosearbeid
 • Solid kunnskap innen MS Office, spesielt Excel, samt god systemforståelse
 • God økonomiforståelse
 • Analytiske ferdigheter
 • Initiativrik
 • Strukturert og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk og norsk
 • Være selvstendig, lede og avholde møter på ulike nivåer internt og eksternt

Dette kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet fagmiljø
 • Godt miljø preget av frihet og tillit til den enkelte medarbeider
 • En utfordrende og selvstendig rolle
 • En spennende stilling med stort potensiale for personlig utvikling
 • Et godt kollegialt miljø og gode rammebetingelser for å lykkes.

Stillingen rapporterer til Økonomisjef. Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon.

Søknadsfrist 10. oktober og vi ber om at søknaden, CV og karakterer fra høyere utdannelse lastes opp via Finn.no. Søknadene vil bli behandlet iht gjeldende regler og behandles konfidensielt.