• Oslo
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Nye Ansatte AS LOOP

Nye Ansatte AS

LOOP

LOOP Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning (LOOP) er en non-profit stiftelse som jobber for å få folk til å forbruke mindre, ta vare på mer og kildesortere bedre. Gjennom LOOP Miljøskole  lærer og inspirerer vi barn og unge til hvordan de kan ta gode miljøvalg. Med sortere.no hjelper vi folk og bedrifter til å sortere mer og bedre, og gir gode råd om hvordan vi kan skape mindre avfall. Hvordan vi kan engasjere og bevisstgjøre folk til å ta bedre vare på ressursene er drivkraften i alle LOOPs tjenester og prosjekter. 

Les mer om oss på www.loop.no

Daglig Leder – LOOP

LOOP er en nasjonal pådriver for effektiv kommunikasjon, tjenester og verktøy som setter den sirkulære økonomien ut i praksis. I dag er vi 7 dedikerte ansatte med omfattende og bred erfaring fra å jobbe med miljøspørsmål og kommunikasjon. Vi jobber selvstendig og i team, og vår arbeidshverdag består både av å drifte LOOPs tjenester, og ta initiativ til og drive frem prosjekter og samarbeid.

LOOPs posisjon og arbeidsområder er godt forankret. Vi har en stabil og trygg økonomi, og opplever en stadig større interesse for vår virksomhet, tjenester og prosjekter.

Som daglig leder i LOOP har du både et visjonært blikk, et strategisk hode og praktisk gjennomføringsevne. Det er viktig at du trives med å jobbe utadrettet for å posisjonere og synliggjøre LOOP og det vi står for, både i og utenfor bransjen, og i media. Samtidig vil du være en del av teamet og bidra operativt i oppgaver og prosjekter. Du vil også være en sparringspartner i kreative prosesser, prosjekter og om driftsoppgaver. At du motiveres av og er god på å bygge relasjoner og nettverk er viktig for å lykkes i jobben. Arbeidsdagen som daglig leder i LOOP vil være meningsfull, fleksibel, variert og utfordrende. Stillingen rapporterer til styret i stiftelsen.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for den daglige driften av LOOP (administrasjon, budsjett, regnskap, arbeidsgiver- og personalansvar m.m)
 • Lede og være en del av et team med engasjerte medarbeidere
 • Lede arbeidet med strategi og handlingsplaner
 • Koordinere og lede bransjemøter og samarbeidsmøter
 • Bygge gode og varige relasjoner med strategiske interessenter og samarbeidspartnere
 • Være LOOP sitt ansikt i media/sosiale medier, myndigheter, samarbeidspartnere med flere
 • Å jobbe aktivt for å etablere nye samarbeid og finansiering til nye prosjekter
 • Rapportering til og kommunikasjon med styret

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning og ledererfaring fra organisasjoner/bedrifter
 • Motiveres av og har interesse for miljøspørsmål og sirkulær økonomi
 • Er en tydelig og omgjengelig leder som motiveres av å utvikle ansatte
 • God økonomiforståelse
 • Initiativrik
 • God og tillitsskapende relasjonsbygger
 • Eksisterende nettverk blant miljøer som har eller ønsker å ta en rolle i sirkulærøkonomien.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne engelsk og norsk

Dette kan vi tilby:

 • Trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet miljøbevisst miljø
 • Godt miljø preget av frihet og tillit til den enkelte medarbeider
 • En utfordrende og selvstendig rolle med stor påvirkningsmulighet.
 • En spennende stilling med stort potensiale for personlig utvikling
 • Et godt kollegialt miljø og gode rammebetingelser for å lykkes
 • Fornuftige betingelser og pensjonsordning

Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon og noe reisevirksomhet kan, under normale forhold, påregnes.

For mer informasjon om stillingen og prosessen kontakt Rådgiver Lars Hagen (90999000) eller Styreleder Øivind Brevik (93084575).

Vi ber om at søknaden, CV og vitnemål fra høyere utdannelse lastes opp via Finn.no. Søknadene vil bli behandlet iht gjeldende regler og behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 12.4.2021