• Oslo
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Skala AS

Skala AS har gjennom kunnskaps- og teknologileveranser til næringsmiddelproduksjon, etablert seg som en viktig bidragsyter til verdiskapingen i den norske næringsmiddelindustrien. I over 80 år har vi bistått Norske matprodusenter med å bringe produktidéer til storskala produksjon. Vi er stolte av å være den ledende leverandøren av næringsmiddelteknologi i Norge med kompetanse og utrustning som strekker seg fra prosessutstyr, automasjons- og industrielle IT-løsninger til driftsmateriell og service.

Skala Gruppen er et stort kunnskaps- og leveransemiljø til næringsmiddelrelatert industri, som foruten Skala AS består av fem heleide datterselskaper; Skala Maskon AS, Skala Robotech AS, Skala Fabrikk AS, Forberg International AS og Skala Foodtech APS (Danmark). Skala Gruppen omsetter for ca. 600 mill kroner årlig og vi er totalt 200 motiverte ansatte. Skala AS’ hovedkontor er på Helsfyr i Oslo og øvrige kontorer ligger på Klepp utenfor Stavanger og i Trondheim.

 

Salgssjef

Skala har en stor og landsomfattende kundebase. Med vår unike posisjon i næringsmiddelindustrien har vi en rekke kunder som benytter våre produkter, tjenester og løsninger for å få sine produksjonsfasiliteter etablert og vedlikeholdt. Vi har en bred portefølje av produkter, tjenester og avtaler som kundene benytter for å nå sine målsettinger. Stillingen omfatter operativt salg og salgsledelse. Avdelingen har i dag 4 ansatte i Oslo, Stavanger og Trondheim. Salgssjefens stilling inneholder utstrakt kundekontakt. Som ansatt i Skala har man muligheter til å påvirke norsk matproduksjon positivt, og for den rette vedkommende er det gode utviklingsmuligheter i selskapet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Operativt salg av Skalas produkter, tjenester og løsninger til eksisterende kunder
 • Daglig ledelse av salgsavdelingen, med budsjett-, rapporterings- og resultatansvar
 • Skape, vedlikeholde og utvide gode og varige relasjoner til kunder og andre viktige forbindelser
 • Ha god kjennskap til markedssituasjonen og myndighetskrav i våre bransjer
 • Sikre og vedlikeholde data i CRM/ERP-systemene
 • Være en god rollemodell og motivator
 • Delta på relevante arrangementer lokalt og nasjonalt
 • Delta aktivt i videreutvikling av Skalas tjenester og konsepter.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning på høyskole nivå er en fordel
 • Erfaring fra salgsledelse, helst fra industrielt og/eller teknisk salg
 • Erfaring fra relevante bransjer er en klar fordel
 • Motivator og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjoner på engelsk og norsk
 • God forretningsforståelse og kremmerånd
 • Initiativrik og med en strukturert arbeidsform
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Et veletablert selskap med en ledende posisjon og sterkt merkenavn
 • Utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet og samfunnsorientert bransje
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler

Arbeidsted er Oslo. Stillingen rapporter til Salgsdirektør og inngår i nasjonal salgsledelse. Noe arbeidsrelatert reisevirksomhet vil være nødvendig. Arbeidsspråket er norsk.

Skala arbeider aktivt med å tilby klimagunstige løsninger og våre produkter og tjenester bidrar aktivt og har stor samfunnsnytte.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. 90 999 000, eller Skalas Salgsdirektør Håvard Husemoen på 971 60 985. Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Intervjuer avholdes fortløpende.