Nettside Akademiet Heltberg Ullevaal

Akademiet Heltberg Ullevaal er en privat videregående skole på Ullevaal Stadion. Vi tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med linjene realfag, business og samfunnsfag.

Vi har lærere og ansatte som ser hver enkelt elev og jobber hardt for at alle skal gjennomføre og lykkes best mulig. Vi har en grunnleggende tillit til alle elever, og vårt hovedfokus er å skape et trygt og godt læringsmiljø med gode relasjoner. Vi tror alle mennesker lærer best når de blir utfordret og får god støtte.

Stiftelsen Heltberg ble etablert i 1989 og er med det Norges første Montessori-inspirerte videregående skole. Skolen er godkjent etter friskoleloven.

Vi har sterk tro på at skolegangen er en dannelsesprosess med mange dimensjoner, der elevens evne til å bygge trygge og varige relasjoner i et fagmiljø er en viktig forberedelse til livet etter videregående skole.

Rektor

Vi søker deg som er en engasjert og dyktig leder, og som brenner for å skape fremtidens skole. Du drives av gleden i å se medarbeidere og elever lære og utvikle seg. Vi ønsker oss en menneskeorientert person som skaper relasjoner og godt samspill, og som har kompetanse på læring og læringsprosesser.

Akademiet Heltberg Ullevaal er en liten skole der de ansatte gjør sitt beste for å se den enkelte elev. På skolen jobber vi kontinuerlig med utviklingsarbeid for å være den beste skolen for våre elever. Skolen vår har åpne løsninger, der de ansatte involveres i elevenes skolehverdag. Vi har også fokus på å få til et tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

Vi fremmer flerfaglighet og fagovergripende kompetanse. Timeplanen er utformet slik at elevene får tid til dybdelæring. Vi fokuserer på en selvregulerende og selvstyrt læringskultur for våre 270 elever.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av skolen både i forhold til administrasjon og faglig innhold, herunder:
  • Ansvar for skolens budsjett
  • Ansvar for nyansettelser og oppfølging av ansatte
 • Utvikle og lede Heltberg International School (utvekslingsprogram)
 • Sørge for at skolen når sine målsettinger økonomisk og faglig
 • Overordnet faglig og pedagogisk ansvar
 • Bidra aktivt i Akademiets felles utviklingsprosjekter, ledermøter og andre felles fora
 • Strategiarbeid vedrørende skolens utvikling, markedsføring og forretningsmessige disposisjoner
 • Øke skoles omdømme og attraktivitet målt gjennom søkertall, gjennomføring og gjennomsnittskarakter på søkere til skolen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant utdannelse og erfaring
 • Positivt menneskesyn og løsningsorientert holdning er nødvendig
 • Du gir elevene en arena for utforskning og refleksjon
 • Du får ut potensialet i elever og ansatte
 • Du er en positiv relasjonsbygger
 • Vant til å presentere og formidle
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, skriftlig og muntlig
 • Digital forståelse og interesse

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkningskraft og mulighet til å lede utviklingen av skolen
 • Store muligheter til å påvirke og utvikle Akademiets skolekonsept
 • Engasjerte og faglig dyktige ansatte
 • Støtte fra et styre med lang erfaring fra skoledrift
 • Arbeidssted i nærheten til buss/t-bane og med parkeringsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsbetingelser
 • Spennende utviklingsmuligheter pedagogisk og forretningsmessig

Arbeidssted er på Ullevaal stadion i Oslo. Arbeidsspråket er norsk. Stillingen rapporterer til Daglig Leder. For riktig kandidat kan stillingen utvides til Daglig leder og stillingen vil da rapportere til styret. Akademiet Heltberg Ullevaal er en friskole organisert som en stiftelse og kan derfor få tilsyn fra Utdanningsdirektoratet og fra Stiftelsestilsynet.

For mer informasjon om stilling kontakt Daglig Leder i Nye Ansatte AS, Lars Hagen på +47 90 999 000 eller Styreleder Kjetil Eide på +47 91 716 764. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler.