• Stord
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Marlink Digital

Marlink is the pioneer of business-critical communication solutions for customers operating in remote environments. Marlink, Telemar and other sister-companies has created a Group dedicated to providing the maritime industry with an integrated offering of broadband communications, digital solutions, bridge electronics, and on-board and remote maintenance.

Combining the power of these long-term expert organizations, the Marlink Group is recognized as one of the leading ICT and operational technology specialists serving customers in the Shipping, Offshore, Cruise & Ferry, Yachting and Fishing markets.
The group generated US $517 Million in revenues in 2020 with more than 1100 employees worldwide serving at least 1 in 3 vessels operating globally.

Marlink has now created the Digital Business Unit – Marlink Digital – to focus on strategic areas like IT, Cyber IoT, … with a great growth potential.

Leder IT driftsleveranser – ITLink – Stord

Marlink Digital er en divisjon i Marlink som leverer løsninger og tjenester innenfor IT-drift, sikkerhet og IoT til den globale skipsfarten. Vår ambisjon er å skalere opp vår satsning innenfor blant annet fjerndrift av skipenes IT løsninger. Vårt hovedprodukt innen dette området har navnet ITLink. For å nå denne ambisjonen trenger vi en ny leder for vårt kontor på Stord. Disse opererer IT løsningene for opp mot 1000 skip hos våre kunder.

Du vil få ansvaret for 35 dedikerte ansatte som samarbeider tett med våre kundestøtte- avdelinger på Manila.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Totalt operativt driftsansvar for kontor og drift på Stord (og i Bergen)
 • Ansvar for budsjettprosesser og budsjettoppfølging
 • Være kontaktpunkt i Marlink for alle relevante saker ift drift, kunder, support m.m
 • Følge opp produktlønnsomhet på leveranser
 • Etablere og følge opp relevante KPI’er for området
 • Teknisk assistanse ifm salgsaktiviteter for å sikre kvalitet og involvering i fremtidige leveranser
 • Jevnlig rapportering av avtalte parametere til General Manager
 • Være proaktiv ift fremtidig produkt- og kundeutvikling
 • Være en positiv talsperson for Marlink og Marlink Digital

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdannelse, erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra IT driftsmiljøer, fjerndrift, SaaS
 • Internasjonal erfaring og forståelse er fordelaktig
 • Godt utviklede egenskaper innen motivasjon og positiv tenking er viktig
 • Løsningsorientert
 • Strukturert arbeidsform
 • Proaktiv i aktivitetsplanlegging og utførelse
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Meget konkurransedyktige betingelser og pensjonsløsning
 • En fleksibel og utviklende stilling i et globalt selskap
 • Utviklende karrieremuligheter
 • Ekstern og intern opplæring
 • Et hurtigvoksende selskap på den internasjonale maritime arena
 • Fremtidsrettede løsninger innenfor IT-drift, kommunikasjon, IT sikkerhet og IoT

Stillingen rapporterer til Marlink Digital General Manager IT. Vårt forretningsspråk er engelsk, men på Stord er norsk foretrukket. Noe arbeidsrelatert reisevirksomhet kan påregnes. I Marlink er vi opptatt av like muligheter for alle uansett bakgrunn, legning etc.

For mer informasjon om stillingen og Marlink som selskap kontakt Marlink Digital General Manager IT Reinhold Lüppen på (mob +491715211114) eller vår rekrutteringspartner i Nye Ansatte AS Lars Hagen at (mob+47 90 999 000). Alle søknader og informasjon som oversendes ifm denne rekrutteringsprosessen vil bli behandlet strengt konfidensielt og etter gjeldende regler.