• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi AS

Vi gjør fremtiden elektrisk!

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca. 230 ansatte og har en omsetning på om lag 1,9 milliarder kroner.

Vi holder til i Energibygget sentralt i Drammen. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no

Vi søker en ny leder for IKT-funksjonen:

 

IKT Sjef

Den raske utviklingen av informasjonsteknologi gir betydelige muligheter for effektivisering og modernisering av forretningsdriften. Glitre Energi sine administrative IT systemer er i dag organisert som en hybrid løsning. Vi har IT systemer i egne datarom i kombinasjon med blant annet Microsofts sky-løsninger. Glitre Energi er kommet langt i både intern effektivisering gjennom digitalisering, og i å utvikle nye konsepter for vår bransje med digital utvikling som bærende element. Vi har dermed en rekke utfordrende krav til ytelse og fleksibilitet i våre løsninger.

Stillingen som IKT sjef har ansvaret for sikker, stabil og fremtidsrettet IKT-drift for våre 230 ansatte som er fordelt på flere hel- og deleide selskaper. IKT funksjonen består av seks ansatte og har fullt driftsansvar for lokalt utstyr så vel som eksterne løsninger.

Konsernet har tre forretningsområder og en konsernstruktur hvor støttefunksjoner og utviklingsmiljøet er sentralisert i morselskapet. Forretningsområdene har forskjellige behov og utfordringer. Vår nye IKT sjef må ha et helhetlig blikk, gode lederegenskaper og høy gjennomføringevne. Du må videre ønske å jobbe tett med fagmiljøene i forretningsområdene, ha god forretningsforståelse og utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling.

 

Ansvar- og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Lede Glitre Energis IKT funksjon
 • Ansvar for ansatte, budsjetter og resultater
 • Sørge for sikker og korrekt lagring av interne og eksterne data (GDPR)
 • Utvikle nye løsninger som vil sørge for uavbrutt drift også i fremtiden
 • Være ansvarlig for sikkerhet av data og løsninger i takt med eksterne utfordringer
 • Videreutvikle integrasjonen i våre samhandlingsplattformer
 • Håndtering av IKT-relaterte leverandører, både kommersielt og ift tekniske spørsmål
 • Delta i ledermøter og rapportere status og fremdrift i pågående prosjekter
 • Fremme Glitre Energis verdier og kultur, internt og eksternt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Erfaring fra drift av Microsoft sine løsninger
 • Fordelaktig med god kjennskap til Azure, Kubernetes, Oracle, IFS løsninger og bransjespesifikke systemer
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Gode samhandling- og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert med god gjennomføringevne
 • Forståelse for (proaktivt og reaktivt) hva som skal til for 24/7 sikker IKT drift
 • Opptatt av mennesker, teknologi, trender og digital utvikling

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver
 • En selvstendig og fleksibel stilling
 • Svært gode utviklingsmuligheter for rett person
 • Et godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik bedrift, sentralt i Drammen
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring/CFO. Arbeidssted er i våre moderne lokaler sentralt i Drammen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (+47 90 999 000). Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler.