• Drammen
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning AS

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

Distriktssjef Viken Vest/Asker – Region Oslofjord

Region Oslofjord er Norsk Gjenvinnings desidert største marked. . Med ca.1.5 mrd. i omsetning og mer enn 200 ansatte er vi en fokusert og engasjert region, med store volumer og høyt tempo. Vi håndterer gjenvinnbart avfall for omtrent 1.4 million innbyggere. Stillingen innebærer fokus på og ansvaret for salg og logistikk ifm. innhenting av gjenvinnbare ressurser for store deler av Oslofjord region. Stillingen er svært salg- og markedsrettet, og innebærer tett kontakt med kundene i distriktene. Til stillingen ligger også ansvaret for tjeneste leveransene og ansvar for både salgspersonell og kjørekontor. Stillingen har stor fleksibilitet og krever en strukturert tilnærming. Distriktssjefene apporterer til Direktør Oppstrøm Kunde og Logistikk.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Salg og markedsføring av NGs løsninger til nye og eksisterende kunder i eget område
 • Ledelse av distriktets daglige drift
 • Skape og vedlikeholde gode og varige relasjoner til kunder
 • Ha god kjennskap til markedssituasjonen i eget distrikt
 • God kjennskap til myndighetene krav i bransjen
 • Fokus på HMSK i alle operative sammenhenger
 • Delta på relevante arrangementer lokalt og nasjonalt
 • Være en pådriver i arbeidet for stadig effektivisering og forbedring av NG konsepter

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning på høyskole nivå er en fordel
 • Erfaring fra salgsledelse og forbedrings-arbeid i operative miljøer er en klar fordel
 • Motivator og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen på engelsk og norsk
 • Meget god datakompetanse, erfaring fra SAP er en fordel
 • Initiativrik og med en strukturert arbeidsform
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Motiverende og engasjert lederstil

Vi tilbyr:

 • Et selskap som ser betydningen av grundig og kontinuerlig arbeid med forbedringsprosesser
 • Utfordrende oppgaver i en fremtidsrettet og samfunnsorientert bransje
 • En viktig rolle i det grønne skiftet
 • Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling
 • Muligheter for avansement til ytterligere ansvar
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Arbeidsted er Drammen. Stillingen krever arbeidsrelatert reising på Østlandet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Samtaler vil bli gjennomført i august.