• Hjemmekontor
 • Denne stillingen er besatt

Nettside BFSN

 

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge – BFSN ble stiftet i 1977, og er en landsomfattende medlemsorganisasjon eid og finansiert av medlemsbedriftene. 

 

Medlemmene i BFSN er bransjens ledende næringsdrivende som arbeider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge. Utstyr og tjenester spenner over samtlige områder som er relevante for bransjen og leveransene fra bransjen. Medlemsbedriftenes kunder er alle typer serveringssteder og produksjonsledd i en rekke sektorer. Medlemsbedriftene representerer hovedtyngden av leveranser i Norge.

 

For mer informasjon om BFSN se www.BFSN.no.

 

Dagens leder søker andre utfordringer, og vi søker hans etterfølger.

 

Daglig leder er underlagt foreningens styre, skal ivareta foreningens daglige lederfunksjoner, og på alle vis ivareta og fronte de viktige oppgaver for å løfte vår bransje videre. Arbeidsoppgavene er mange og varierende. Som eneste fast ansatt, krever stillingen stor grad av selvstendighet innenfor retningslinjer og årsplaner som utarbeides sammen med styret og generalforsamlingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Kontakt og samarbeid med medlemsbedriftene
 • Aktivt fremme BFSN synspunkter i media, partnere og internt blant medlemmene
 • Sørge for å påvirke og holde seg oppdatert om relevante forskrifter, lovverk og veiledninger
 • Være høringsinstans og ha god dialog med tilsyn og direktorater, og formidle synspunkter og løsninger til medlemsbedriftene og til markedet
 • Forberede og gjennomføre styremøter, kurs, medlemsmøter og årsmøter
 • Utarbeide budsjettforslag og planer, og gjennomføre aktiviteter innen vedtatte budsjettrammer
 • Lede og delta i interne arbeidskomiteer
 • Aktiv deltagelse i alle faser i forbindelse med relevant arrangementer og messer
 • Diverse økonomiarbeid og administrasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdannelse og erfaring
 • Diplomatisk med gode relasjonsegenskaper
 • Godt relevant nettverk er en fordel
 • Relevant bransjeerfaring er en klar fordel
 • Meget gode egenskaper i norsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En stilling med stor bredde i forhold til oppgaver og omfang
 • En selvstendig, strategisk og utviklende stilling
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsbetingelser
 • Godtgjørelse til hjemmekontor
 • Bilhold og reisegodtgjørelse etter statens satse

Reisevirksomhet må påregnes. Det er en fordel med bosted på Østlandet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrets leder Arne Dalseng, tlf. 911 83 033, mail arne.dalseng@bfsn.no. Henvendelser og søknader behandles konfidensielt.