• Oslo/Lysaker
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning AS

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller samt rivning og miljøsanering. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Konsernet håndterer årlig over 1,7 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Vi er etablert ved over 90 steder i Skandinavia, har 1.500 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd NOK. Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

 

Anbudsansvarlig


Norsk Gjenvinning AS (NG), er involvert i større anbudsforespørsler mot offentlig og privat sektor. For å styrke vår kapasitet på dette området ser vi etter en meget strukturert kandidat med sterk gjennomføringsevne. Stillingen omfatter landsdekkende anbud, og prosesser som dekker enkelte regioner, med vekt på Østlandet. Stillingen medfører arbeid fra vårt hovedkontor på Lysaker og fra vår største region (Øst) med kontor i Oslo.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

·                Anbudsovervåking og utforming av større tilbud regionalt og nasjonalt

·                Prosjektledelse av store anbudsprosesser

·                Støtte og kvalitetssikre mindre anbudsprosesser regionalt

·                Ansvarlig for fellesområder med sertifikater, attester og underlag for anbud

·                Rapportering på fremdrift og resultat til sentral og regional ledelse

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

·                Erfaring/utdanning innen relevante fagområder over Bachelor nivå

·                Dokumenterbare prosjekter og resultater fra større tilbud ifm anbudsprosesser

·                God IT forståelse er en forutsetning

·                Meget gode ferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

·                Strukturert og meget god gjennomføringsevne

·                Nøyaktig og systematisk

·                Bransjeerfaring er en fordel, men ikke en nødvendighet

Vi tilbyr:

·                Meget interessante og varierte oppgaver i en ledende Norsk aktør

·                Et sterkt bransjefaglig miljø med mulighet for egenutvikling og nye utfordringer

·                Et aktivt og godt arbeidsmiljø, og konkurransedyktige betingelser

·                Delta i fremtidig bærekraftig ressursutvikling

Stillingen har stort utviklingspotensial og vil kunne kreve tilpasningsdyktighet. Arbeidstedet er i Oslo. Noe arbeidsrelatert reise kan påregnes. Stillingen rapporterer til Regionssjef Øst.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på tlf. +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt.