• Oslo
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Inmeta Management Consulting

Inmeta Management Consulting (IMC) er en ny satsning innenfor Inmeta, som er en del av Crayon Group. IMC skal være kundenes foretrukne innovasjonspartner, og best på digital forretningsutvikling og virksomhetsforbedring. IMC skaper verdi gjennom å kombinere industri/bransje/sektor innsikt med digital teknologi kunnskap og forretnings- og organisasjonsforståelse. IMC har en kundesentrisk tilnærming med fokus på å realisere endrings- og forbedringsinitiativ for våre kunder gjennom å utnytte den sterke posisjonen til Inmeta innenfor datainnsikt og BI, design og webtjenester, system- og skyutvikling, AI og maskinlæring og digital samhandling.

Vi er en virksomhet i rask vekst, og gjennom vår tilhørighet har vi en unik tilgang på sterk fagkunnskap og ekspertise på en rekke områder, og sammen har vi en meget sterk gjennomførings- og leveranseevne. I tillegg kommer vi også i kontakt med interessante og verdiskapende endrings- og digitaliseringsprosjekter innenfor både privat virksomhet i en rekke bransjer og offentlig sektor. Våre rådgivere har en sterk kombinasjon av teknologisk og forretningsmessig kompetanse, samt bransjeerfaring i en eller flere bransjer.

Prosjektledere

Inmeta Management Consulting ønsker å ansette erfarne prosjektledere som evner å lede og gjennomføre forretningsutviklings prosjekter fokusert på levering av forbedringer og gevinster knyttet til virksomhetens målsettinger. Vi har prosjekter i både offentlig og privat sektor.

IMC er i oppbyggings/oppstartsfasen og teamet består pr i dag av 10 erfarne senior rådgivere/partnere.

Ansvar og utvalgte arbeidsoppgaver:

 • Planlegg, lede og gjennomføre prosjekter med tverrfaglige team hos våre kunder med intern og ekstern deltagelse gjennom prosjektets livssyklus
 • Kommunikasjon med og oppfølging av prosjekt teamet
 • Kommunikasjon og oppfølging med prosjektets stakeholders
  • Prosjekteier, Styringsgruppe etc.
 • Forvalte planverk og bidra til at leveranser er i tråd med mål og levert på tid
 • Risiko styring
 • Periodisk rapportering
 • Team-building

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • grad. (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning)
 • Digital innsikt og kunnskap
 • Mer enn 5 års relevant rådgiver erfaring er en klar fordel
 • Sterk gjennomførings- vilje og evne
 • Ønske om å bidra til utvikling av selskapet og til å gjøre en forskjell for våre kunder
 • God til å få med seg mennesker, skape engasjement, bygge relasjoner, følge opp
  • Skape resultater i samspill med andre
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Målrettet, systematisk og strukturert

Vi tilbyr:

 • Et selskap med ambisjoner og sterkt fokus på å realisere endrings- og forbedringsinitiativ og skape verdi for våre kunder
 • Fleksibel arbeidssituasjon
 • En sentral rolle i å bygge opp et nytt Management Consulting selskap i tett samarbeid med Inmeta og Crayon
 • En utfordrende og selvstendig rolle med stor påvirkningsmulighet
 • Et teambasert arbeidsmiljø med faglige dyktige og engasjerte kolleger, fokusert på kompetansedeling og kontinuerlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn og gode betingelser generelt, og spesielt for bidrag knyttet til selskapsutvikling
 • Det vil kunne bli åpnet for en ledende rolle for rette vedkommende

Stillingen innebærer en fleksibel arbeidssituasjon og noe reisevirksomhet kan, under normale forhold, påregnes. Vårt arbeidsspråk er norsk, men det kan være med nødvendig med kundedialog på engelsk.

For mer informasjon om stillingen og prosessen kontakt Lars Hagen, Daglig Leder Nye Ansatte AS, mob. 909 99 000, eller Partner IMC Jan Waage, mob. 90139630.

Vi ber om at søknaden, CV og vitnemål fra høyere utdannelse lastes opp via Finn.no. Søknadene vil bli behandlet iht gjeldende regler og behandles konfidensielt.