• Drammen
  • Denne stillingen er besatt

Nettside Glitre Energi AS

Glitre Energi er et vertikalt integrert energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg. Selskapet har i tillegg eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har 232 ansatte og har en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no
Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien som er fulgt i en årrekke for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme.
Glitre Energi AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

 

Konsernansvarlig digital forretningsutvikling og innovasjon

Glitre Energi ønsker å styrke kompetanse og kapasitet innen digital forretningsutvikling og innovasjon for å øke hastigheten i endringsarbeidet ved å ta i bruk ny teknologi og etablere nye forretningsmodeller.
Konsernansvarlig digital forretningsutvikling og innovasjon i Glitre Energi vil ha et overordnet ansvar for konsernet digitaliserings- og innovasjonsstrategi, samt å støtte de respektive selskapene både i strategiarbeidet og i arbeidet med å realisere strategiene gjennom konkrete tiltak. Det er i denne sammenheng vesentlig å gå raskt fra strategi til gjennomføring. For å lykkes må personen være en tydelig leder og både ta rollen som endringsagent, pådriver og utfordrer i konsernets strategi- og gjennomføringsarbeid. Vedkommende vil lede en ny avdeling med ansvar for å realisere vedtatte prosjekter gjennom ulike samarbeidsløsninger internt og eksternt.
Vi søker personer med ledererfaring og erfaring fra arbeid med digitalisering, innovasjon og forretningsutvikling med dokumenterte positive resultater. Stillingen innebærer et utstrakt samarbeid med ledere og medarbeidere i hele konsernet. Gode samhandling- og kommunikasjonsegenskaper er derfor viktig.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
• Lede Glitre Energis konsernforum for digitalisering og innovasjon
• Etablere og vedlikehold konsernets digitaliseringsstrategi
• Etablere et veikart for forbedrings- digitalisering og innovasjonsprosjekter i konsernet
• Fasilitere konsernledelsens endrings- og utviklingsarbeid gjennom veikartet
• Bidra til en agil og digital organisasjonsutvikling i hele konsernet
• Utarbeide trendanalyser som grunnlag for pilotprosjekter
• Delta i ledermøter og rapportere status og fremdrift i pågående prosjektert
• Fremme Glitre Energis verdier og kultur, internt og eksternt

Bakgrunn, kvalifikasjoner og egenskaper
• Relevant høyere utdanning
• Ledererfaring innen utviklingsarbeid og endring
• Bred erfaring fra digitaliserings- og innovasjonsarbeid
• Erfaring fra kraftbransjen eller industrivirksomhet er en fordel
• God formuleringsevne muntlig og skriftlig
• Gode samhandling- og kommunikasjonsegenskaper
• Strukturert med god gjennomføringsevne

Vi kan tilby:
• Utfordrende oppgaver i en stilling på toppledernivå
• Svært gode utviklingsmuligheter for rett person
• Et godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik bedrift
• Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring. Arbeidsted er i våre moderne lokaler sentralt i Drammen.
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring Margrethe Smith (mob. 97 192 949) eller vår rådgiver i Nye Ansatte AS, Lars Hagen (mob. 90 999 000). Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.