• Oslo Sentrum
 • Denne stillingen er besatt

Cermaq

Cermaq er en av verdens største oppdrettere av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og sysselsetter totalt ca 4100 medarbeidere. Cermaq Group AS er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Les mer om oss på www.cermaq.com
Group Business System Consultant

Til vår IT-avdeling søker vi Business Systems Consultant med erfaring innen forbedring og effektivisering av forretningssystemer. Stillingen vil inngå i det globale business system teamet. Hos oss vil du bli del av et sterkt fagmiljø bestående 13 personer. Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver og faglige/personlige utviklingsmuligheter i et krevende internasjonalt miljø. Du får stor påvirkning på den videre utviklingen av våre systemer, for virksomhetsstyring. Stillingen rapporterer til Group Business System Manager.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen er:

 • Arbeide med utvikling og endringer av forretningssystemene
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av våre systemer og prosesser
 • Arbeide tett med sammen med de operative selskapene i veikrysset mellom arbeidsprosesser og forretningssystemer
 • Identifisere og implementere endringer
 • Lede og delta i prosjekter som utvikler våre løsninger
 • Delta i IT-strategiarbeidet til Cermaq
 • Bidra til andre og tredje linje support
 • Samarbeide med tredje parts leverandører

Vi bruker i dag bl.a. følgende systemer: Infor M3/EAM, IBM Cognos BI, Cognos Controller, FishTalk, Farm Control, Maritech i tillegg til en rekke applikasjoner på våre oppdretts- og slakteri anlegg

Ønsket utdanning/erfaring/egenskaper:

 • Relevant IT utdanning og/eller tilsvarende arbeidserfaring
 • Erfaring fra arbeid med områder som ERP, applikasjonsintegrasjon og prosessforbedringer
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God proaktiv serviceinnstilling, god kommunikasjonsevne og nøyaktighet i arbeidsutførelse
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere saker

Cermaq tilbyr et sterkt fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap. Vi har gode lønns- og pensjonsbetingelser.

Konsernspråkene er norsk og engelsk, og i tillegg er kunnskap i spansk et pluss. Arbeidsted er Oslo sentrum. Det kan påregnes reiser til våre operative selskaper.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Group Business System Manager Morten Østlie på 951 55 245, vår rådgiver i Nye Ansatte AS Lars Hagen på 90 999 000 eller HR Manager Elisabeth Fjeldstad, telefon 23 68 50 25.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.