• Porsgrunn
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander. Tjenestene spenner fra avfallshåndtering og salg av avfallsbaserte råvarer til håndtering av farlig avfall, industriservice og gjenvinning av metaller, samt rivning og miljøsanering.

Konsernet håndterer årlig over 1,7 millioner tonn avfall, og innsatsen er et viktig bidrag til samfunnet og det nasjonale miljøregnskap. Selskapet er sertifisert iht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Vi er etablert ved nærmere 70 steder i Skandinavia, har 1.400 ansatte og omsetter årlig for 4,2 mrd. NOK.  Konsernet eies av Altor Fund III. Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

 

Region TVB omfatter anleggene i Telemark, Vestfold og Buskerud, til sammen 8 anlegg. Omsetningen i regionen er i området 550 mill og antall ansatte er ca 150.

 

 

Fabrikksjef – Leder Drift og Anlegg – Porsgrunn

Drift, endringsledelse og produksjonsforbedring

Vi søker en leder med operativ erfaring som skal ha totalansvar for vår produksjon på Norsk Gjenvinning sitt anlegg i Porsgrunn. Vi har 25 ansatte og har flere underleverandører som bidrar med ressurser. Vi ser etter en leder som er hands-on, og som er fokusert på sikkerhet, effektiv ressursbruk og et godt arbeidsmiljø. Vår produksjon er basert på Lean-prinsipper, verdikjeden er omfattende og våre aktiviteter utføres i tråd med miljømyndighetenes krav. Stillingen rapporterer til Regionens Fabrikksjef og inngår i dennes ledergruppe.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for anleggsdriften i Porsgrunn
 • Budsjett, resultat og rapporteringsansvar til Regional ledelse
 • Optimalisere driften og produksjonen ift kvalitet og inngåtte avtaler med fokus på LEAN metodeverk
 • Være en pådriver i endringsarbeidet for optimal produksjon
 • Sørge for at produksjonsprosessen og arbeidsmiljø er i henhold til HMS regelverk
 • Bistå ved myndighetskontakt
 • Tett samarbeid med salgsledelse, kundefront og logistikk
 • Delta og bidra i regionale ledermøter

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Utdanning på høyskolenivå, kan erstattes av relevant fra prosess og/eller produksjonsindustri
 • Industriell tankegang og kunnskap om Lean er vesentlig
 • Kjennskap til ISO og OHSAS regler
 • Erfaring med bruk av styringssystemer for HMSK
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Systematisk og disiplinert, med gjennomføringsevne
 • Motiverende, med evne til å formidle

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte oppgaver i en omfattende virksomhet der lønnsomhet, LEAN, HMS og kvalitet ansees som svært viktig
 • En utfordrende stilling med stor grad av muligheter for påvirkning og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er anlegget i Porsgrunn (PASA).

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Fabrikksjef Region TVB Rune Stenhaug på + 47 90 75 36 22, eller rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på +47 90 999 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ift. oppdragsgiver, i innledende faser.